Wil jij bij de dansgarde?

Na de carnaval start de dansgarde van ’t Bombakkes met een nieuwe groep.

Het gaat om een nieuwe dansgroep in de leeftijd van 5 tot 7 jaar.
Vanaf maart tot de carnaval trainen we voor een mooie dans die de groep rond de carnaval meerdere keren opvoert tijdens een optreden.
Praktische zaken:

– we trainen iedere woensdagavond (met uitzondering van de schoolvakanties) van 18.15 tot 19.00 uur.

– we starten waarschijnlijk eind maart- we trainen in de zaal van Pica Mare

– Interesse, aanmeldingen of vragen neem contact op met een van de trainster Tamara Pouwels (0613507206).

Prins Ivo en Prinses Henriëtte zien wér boer en boerin

Zaoterdag 19 fibbrewaori is ’t gebeurd, ’t lang verwachtte boerebal was er dan. Prins Ivo en Prinses Henriëtte hebbe nog één aovend kunne feeste als de Gennepse hoogheden.

Tijdens ’t boerebal hebbe we ôk afscheid genoome van Esperanca, ze stopt als dansmarietje. Ze is dör de ex-dansmarietjes opgenoome ien de club. Maar örst het ze nog efkes gefeest en op de kist gehouwe mit de andere dansmarietjes.

De dör Prins Ivo geliefde joekskapellen hebbe nog moj muziek gemakt en Ivo en Henriëtte konden nog één keer als Prins en prinses de tôffel op. De tied vloog vörbij en vördat we d’r erg ien hadde waore de lètste 11 minuute van ze iengegaon. Ze hebbe de ènweesige bedankt.

Frans, de enige kèl uut ’t team zonder corona, kwam de tôffel op en ontnam Prins Ivo van zien prinselijke versiersele en deed ‘m de boerekiel ân. De Ex-Hoogheden stonden al öm de tôffel hin mit ’t bekende touw öm boer Ivo de weg naor de tap te wiezen.

Ivo en Henriëtte bedankt vör de mojje jaore!

Zitting 2022 trugblik

Afgeloope zaoterdag was t nao hôst twee jaor eindeluk wèr zö wiet: we kosse wèr saame vastelaovend viere. Ien enne moj gevulde zaol bïj 4Events vo.nd enne geweldige Zitting plèts.

Nao de opening dör Jong, Alt en Belège, volgde en prachtig programma mit optredens van èège bojjem en daorbuute. Vör t örst ien twee jaor kosse o.ns èège dansgardes hun danskunste laote zien. Muzikaale begeleiding wier verzörgd dör Steven Gerrits en o.ns Officier Maarten Daniëls. Maarten wier op dees middag nog èns extra ien t zunneke gezet. Hij kreeg uut hande van President Bart Maes en Penningmèèster Bart Faassen van De SLV de orde van Verdienste vör zien ienzet en bijdraage an de Gennepse en Limburgse Vastelaovend.

De Ex-Hoogheden van t Bombakkes waren ok van de partij, en krege mit hun nïjjerwetse vertaling van n ental alderwetse Gennepse liedjes de hele zaol en t zinge. De neudige portie humor wier verzörgd door 3 buute-gennepse buutereedners. De uut Oostrum afkomstige Tanja Truckie vuulde de zaol perfect an en wist daormit de sfeer goed hoog te halde.

Nie alleen t publiek wier dees middag verrast dör t veelzijdige programma, ok onze geluidsman Cornel Gartsen kreeg enne fli.nke verrassing. Cornel stèt al jaore klaor vör t Bombakkes en de gennepse Vastelaovend. Niks is te gek en alles kan geregeld worre. Tot zien èège grote verbazing kreeg hij op ziene 50e verjaordag uut hande van onzen Hoogheid Prins Ivo de titel van Ridder van t Bombakkes. Enne titel den hïj dubbel en dwars verdie.nt hét.

Op t èènd van de middag hét Gennepse Gemikste de zaol nog èns goe.d op de kop gezet. Mit hun reppetoir van limburgse slagers, kosse we nao twee jaor wèr ens goe.d pruuve an de vastelaovend, zödet we goe.d vörbereid zien vör de kommende vastelaovesdaag.

Ien ’t zûnneke gezét

Cornel Gartsen geridderd en Maarten Daniëls onderscheiden.

afgeloope zaoterdag mit de zitting wiere d’r twee mi.nse ien ’t zûnneke gezét. Cornel Gartsen wier op zien fieftigste verjördag geridderd dör ’t Bombakkes. Tot zien èège verrassing kreeg hïj dees benoeming ovverhandigd dör Prins Ivo d’n örste. Middels dees benoeming treed hij toe tot de Sénaat van ’t Bombakkes. Cornel is genne man öm ien de belangstelling te staon. ‘T liefst stét ie a.chter ien de zaol öm de knoppe te bedie.ne. Maar nów mós ie toch ekkes ien de spotlights. Cornel stèkt heel veul uren ien de vastelaovend mit ’t verzörrege van microfoons en muziek. Ge klopt nooit tevvergèèfs án. Dees titel kömt hum dan ôk zonder meer toe.

Mit die eggeste zitting kwam ôk ’t bestuur van de SLV (Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge) ekkes langs ien de persoon van President Bart Maes en penningmèèster Bart Faassen. Vör Maarten Daniëls hadden ze un orde van verdienste bïj zich. Dees orde kriegt Maarten vör zien ellef jaorig vorstschap van ’t Bombakkes en daorbïj ’t uutdraage van de Limburgse vastelaovend ien de provincie en mitname ien Génnep.

Names ’t Bombakkes feliciteere wïj dees twee mi.nse die ieder op hun èège terrein hun spoore verdient hebben ien de Génnepse vastelaovend. Mit Cornel en mit Maarten zal ’t d’r altied blie.ve krölle

In memoriam: Ex-Prins Chris d’n twèdde

Chris van Duuren unne geboore en getooge Gènnepse jong is nie mér.

Afgeloope dinsdag 19 oktober is Chris ovverleeje. Ien 1985 was Chris Prins van ’t Bombakkes en daornao trad hïj toe tot ’t broederschap van de Ex-Hoogheden. Daor was hij un fanatieke kracht mit o.a. de zittingsaovenden, Liedjesaovenden en ien muziekgezelschap ‘Bombarie’ sloeg ie de groote trom.

Ien Chris verlie.ze we unne Gènnepse Vastelaovens mi.ns mit un groot hart vör alles wat er gebeurt rondöm ’t Bombakkes.

Bron: www.gennepnu.nl

Naames ’t Bombakkes wi.nse we de familie en alle mi.nse rondöm Chris veul sterkte toe de kommende tied.