De Bombakkeskra.nt

Dees wèèk op de mat!
Kommende wèèk kriegt iedereen ien de geminte Gennep de jubileumkrant van ’t Bombakkes ien de brievenbus.

Sjang Noy overhandigd d´n örste krant ân prins Joris

Op vrïjdag 27 jannewaori wier de kra.nt bïj Swingcafé de Typhoon uutgereikt ân o.nze hoogheid Prins Joris d’n Örste en zien Prinses Nikki. Onder t genot van èn dra.nkje en de klanke van één van de bèste Gennepse joekskapelle, Nève d’n Diepvries, wier de aovend geopend. Vördet ’t offisiele deel begon, ontving örst Robert Bomers de orde van Verdienste van de SLV vör zien jaorelange ienzet vör de Gennepse Vastelaovend.
Ok en antal bedankjes wiere uutgedèèld: Mireille Nogarede wier beda.nkt vör de jaorelange ienzet vör de advertenties ien de Bombakkeskra.nt. Ôk Karin Roosenboom en Toon von der Haar kreege gepaste èndacht vör hun ienzet vör de redaksie van de kra.nt. Daornao kos ’t offisiele deel van start gaon: t uureike van de kra.nt. ’t Team van Prinktmarkt hèt wèr zichtbaar hun uuterste bè.st gedaon mit èn prachtig resultaat.
We sloote de aovend af mit ènne Buut van Sjaar Chlochard, den de ènwezige moij kon vertèlle ôvver zien lèève as venrojse schojjer.

’t Het ‘r wèr gekrölt tijdes ’t Krölt ‘r!

Öm 18.45u stonde de örste mèènse al vör d’n iengang, zo kosse hôst niet wa.chte öm naor binne te gaon. Iedereen zocht ’n plétske ien de zaol, dit jaor vör ’t örst ôk mit staonplétse. Toen ’t publiek zat konde we beginne mit d’n aovend.

De raod ging de bühne op en o.nze vorst Geer oopende d’n aovend. Vördat ’t spektakel kos beginne wier örst Marc Heinrichs ’t podium opgeroepe. Hïj kreeg vör zien ienzet en ienspanningen bïj de Goude Narrenkap zien a.lde steek kado. Nao dit offisjeele momint stuurde prizzentator Maarten o.ns rap ’t podium af en konde we dan echt gaon beginne. Maarten was nog mar net begonne, mar op dat momint was er kabaal vanuut de zaol, Eefke (Smits) en Marlie (Giesbers) waare ’t nie eens mit de prizzentator en vonde ’t wel ‘ns tied ver verjonging. Wat bleek Marlie en Eefke naame de prizzentatie aover van Maarten.

De mini dansgarde had de eer òm as örste op te treeje mit unne geweldige dans! De prizzetatrices hebbe zich ondertussen ömgekleejd ien hun glitterpékskes en shinen flink.

Marlie en Eefke mit Frans Theunisz

De Ex-Hoogheden hadde un cantus waor allerlei moeilikke regels ân verbonde waore, mar ze hadde gelukkig pliesie bïj öm alles te handhaave. De zaol zong de liedjes moj mit, mar alleen de refreinen. Un inkeling deej ’t fout en mos naor vurre kômme vör een spel waarbïj ze wat kosse winne of un straf kreege.

De middelste en a.ldste dansgarde hadde ôk mojje danse en zelfs nog un gezaamlukke dans. Alle dansgardes en hun trainster bedankt vör óllie mojje bïjdraage ân o.nze zitting.

Frans Theunisz kwam, mit de Gouden Narrenkop op, de bühn op en wat is die kél toch gek van Gennep. Het zette de zaol op de kop mit al zien bekende hits! Bïj Sjeng aon de Geng ging de polonaise mit heel veul publiek dör de zaol en ovver ’t podium hin.

Er waare ôk twee externe buutreedners die zörgde vör gelach ien de zaol. Mar ôk de raod van ’t Bombakkes kreeg de lachers op hun hand dör hun “garde”dans.

Vanuut de stilte begonne enkel baritons te blaoze, d’r volgende steeds meer méénse mit barritons vanuut de zaol. Ze gingen ’t podium op mit dizze muzikale “flashmop”.

Ovver de aovend verdeeld hadden we verschillende “Masked Singers” waor ’t publiek mos raoje wie ’t waare. De ene zanger(es) nog beter as de ander. Op ’t eind van de aovend mocht ’t publiek via hun mobiel raoje wie d’r onder de masker zaate. Wil Rikken, Piet Verhasselt, Esperanca Antonio, Janine van Hulsteijn, Maarten Daniëls en de winnaar van de aovend Diepenkipper Johnny Noy.

Nao dit leuke en gevarieerde programma ginge o.nze Prins Joris en Prinses Nikki nog de bühne en de tôffel op öm de aovend feesteluk af te sluute.

’t Het d’r wèr mundig gekrölt ien Gennep!

Klik op de foto vör ’t complete album.

De Gouden Narrenkap

Zaoterdag 26 november hebbe wïj een geweldige dag belééft ien ons stedje Génnep! Frans Theunisz wier die dag geëerd met ’t uutreiken van de Gouden Narrenkap.

Frans Theunisz ontvangt de Gouden Narrenkap van Bart Maes (President SLV).

De dag begos op ’t gemééntekantoor, hier wier ’t bestuur, genodigden en de 17 lidverenigingen van de SLV ontvangen dör ’t Bombakkes. Vorst Geert oopent de dag mit ’n mojje toespraak ovver hoe vastelaovend o.ns verbiend.

Hiernao hebbe wïj nog 4 andere locaties ien Génnep ângedaon. ’t Stadhuus op de pittoreske Mé.rt, de Martinuskerk, 4Events en we sloote af ien o.nze feesttent op de Groes. Alles was moj op loopafstand van mekaor en ’t was geweldig weer.

De deligasies van de clubs vör ’t Stadhuus nao ’t officiële ontvangst.

Ien de kerk wiere alle vorsten, ’t bestuur en de Laureaat onder de klanke van Harmonie Unitas et Fidelitas naor veurre begeleid. Saame mit ’t Genneps Vocaal Ensemble kleedde zij de middag muzikaal aan.

Hiernao zien we mit alle daggasten gaon ééte bïj 4Events de zaol was moj ângekleed vör ’t Molukse diner dör de Génneps Molukse gemeenschap geweldig geregeld het was heerlijk.

Öm 19.00u. ging de feesttent oope, de Gennepse mèè.nse en de èngesloote SLV-verenigingen zörgde dat de tent goe.d gevuld was en klaor was öm te starte ân de feestaovend. ’t Was één groot spektakel, de tent wier op zien kop gezet dör alle ènweezige en de artieste. We begonne mit de dansgarde, ze hebbe ’n geweldige dans uutgevoerd. Daornao de Ex-Hooghedenclub, ze hadden een Gennepse hitmedley ien elkaor gezet. Genneps Gemikste kwam hiernao mit verschillende Limburgse hits. Bjorn en Mieke, Hoondervel, Showband Töns & Promilaasj maake ’t compleet. Maar extra speciaal was dat Frans Theunisz èèges nog de bühne op ging! Schitterend dat zien goejje vriend Frans Croonenberg mit kwam zinge.

Frans Theunis & Frans Croonenberg saame op de bühne.

Al mit al ’n geweldige dag! Iedereen dit meugeluk het gemakt heel erg veul bedankt! Zonder alle vrijwilligers was het nooit gelukt öm ‘r zunne geweldige dag van te maake. Ôk veul dank dat we op alle locaties terecht kosse.

We hebbe laote zien dat de vastelaovend lééft ien Génnep.

Ien Génnep het ’t wér ummundig gekrölt! En ’t zal hier altied blieve krölle!

Iedereen bedankt!

De foto’s van dizze dag zien trug te viende ien ut spissjaale album. Mit da.nk ân fotograaf Jan Tomasila!

MaNieFest

Zaterdag 19 november was het feest in de grote feesttent op de Groes ien o.ns Génnep. ’t Was rond half 10 toen René Schuurmans het podium op klom op de volstromende tent toe te zinge mit zien bekende nummers. Al gauw kwam ôk Frans Duijts in de ondertussen vol geloope tent zijn klanke laote heure. Als afsluuting kwam Django de tent nog op de kop zette mit “Kali” en “Mooie blauwe ogen”.

Agenda