Genoote van de Resépsie

Afgeloope zaoterdag hébbe we genoote van én prachtige resépsie, mít after-party!
Prins Ivo d’n Örste en Prinsés Henriëtte wille hierbïj iedereen beda.nkte vör de harteleke fillisitaasies, de mójje weurd en de fijne cadeaus, Ze hébbe d’r è.cht van genoote en zien d’r nog steeds en bietje van onderstebaove!

Meer foto’s van de resépsie zien te viende ien ’t album op o.nze site:
https://www.bombakkes.nl/fotoalbums/nggallery/2019-2020/resepsie-2020

Prins Ivo d’n örste!!

Stadsprins Ivo d’n örste

O.nder ovverwéldigende belángstélling en mit veul entoezjasme is Ivo Reintjes uutgeroe.pe tot de 71e Prins van ’t Bombakkes. Saame mit zien Prinsés Henriëtte zal hïj ien Génnep heerse ovver alle Bombakkiërs en ze vörgaon ien de Vastelaovend. 
Prins Ivo en Prinsés Henriëtte, van harte profiesjat mit óllie uutverkiezing !!

(meer…)

En wèèk prinsloos…

Stefan wördt ontdaon van al zien waordigheede

Afgeloope zaoterdag hébbe wïj ien stijl afscheid genoome van Prins Stefan en zien Prinsés Ankie. Op ’t tradiesjoneele Boerebal ien o.ns residensie Hotel de Kroon wier öm 11 ovver 11 Prins Stefan van al zien prinseleke waordigheede ontdaon en wér truggebraocht tot Boer. Daorna wier hïj opgenoome ien de broederschap van de Ex-Hooghedenclup ’70 van ’t Bombakkes. Vör ’t Bombakkes is nów en korte prinsloze periode engebraoke, mar nie getreurd: kómmende zaoterdag al zal d’n opvolger van Prins Stefan zien opwachting maake mit ’t Prinsebal ien de zaol van Pica Mare.

(meer…)

Frisse duik vör 3 Prinse en 108 a.ndere he.lde

Prins Stefan vuult hoe ka.ld de Niers is

De derde Niersjaorsduik vanaf de vlonder bïj de Genneper Meule trok wér veul kie.kers die vanaf de kademuur, vlonder of de Highlanderbridge goe.d zicht hadde op de kaprioole van ongevèèr 111 örste helden van 2020.

Nao ’t startsignaal van wethouder Janine van Hulsteijn sprong Prins Stefan as örste ’t ka.lde waoter van de Niers ien, al gáw gevolgd dör zien kollegaas uut Ootersóm (Prins Maikel) en Heije (Prins Lars). Daarnao was ’t de beurt èn alle a.ndere springers die smèjs mit lichte tèègezin, mar smèjs ôk mit veul lol hun lot tegemoet spronge.

De foto’s van de Niersjaorsduik 2020 (met dank èn d’n Haon) zien te viende ien dit album.