Adieu Marleen…

Dit is een bericht wat we liever nie hân geschrééve, mar ’t onvermijdelijke is gebeurd.

Gisteren ontvinge wïj ’t droevige bericht dat Marleen van Schijndel-Hermsen o.ns is ontvallen. Un verschrikkelijke ziekte waorvan nie te winne vie.l, het o.ns Marleen weggenoome. We herinneren Marleen als un betrokke verenigingsmi.ns. Niks was te veul gevraogd ge kôs altied op Marleen rèèkene. Ze sto.nd nie gér op de vörgro.nd en dus was ’t jaor dat ze saame mit Marcel Prins en Prinses van ’t Bombakkes was ekkes wenne. Mar die rol paste Marleen heel goe.d. Afgeloope seizoen hebben Marcel en Marleen afscheid genoome van de Raod van Elf van ’t Bombakkes. Nao veul jaore klaor staon vör ’t Bombakkes was ’t moj gewèst. Maar ze blééve betrokke. We gaon Marleen ontzettend missen en we wi.nse Marcel en Lisa heel veul sterkte mit dit groote verlies van un fantastische vrouw en en wèrme en lie.ve moeder.

Zoals wel dûkker gezegd: de Vastelaovend is as ’t lèève zelf. Vaak unne lach en soms unne traon. Ondanks al ’t verdriet van dit moment gaon wïj ówwe lach, Marleen, nooit vergèète. Adieu…….

Een lintje voor Marcel!

Marcel, ook wel genaamd “d’n Spieker” is al vanaf 1995 raadslid van ’t Bombakkes en is in 2011 prins geweest. Binnen ’t Bombakkes staat Marcel bekend als iemand die altijd voor alles en iedereen klaar staat. Hij is praktisch , handig een echte doener die heel veel werk verricht voor de Gennepse vastelaovend. Hij is altijd aanwezig bij alle activiteiten en is bijzonder geliefd in Gennep vanwege zijn inzet.

Foto: www.maasduinencentraal.nl

Marcel staat bekend om zijn technische inzet. Hij is altijd lid geweest van de technische commissie en heeft altijd veel hand en spandiensten verricht. Alle klussen die er lagen, en dat zijn er behoorlijk veel, komen uit de handen van Marcel. Klussen aan de prinsenwagen, klussen ter voorbereiding van de diverse activiteiten, opbouwen van de zaal , opbouwen van de tent. Marcel is er altijd bij en is zeer actief hierin.

Naast alle technische inzet heeft Marcel zich altijd ingezet bij vele aktiviteiten. Hij is lid van de optochtcommissie, zittingscommissie, schlagerbal. Hij is actief bij het Open huis als de prins is uitgekomen en is altijd bereid om bij de overige commissies te helpen. Daarnaast heeft Marcel een regelmatig een functie als adjudant of schorrie binnen het team van de prins gehad.

Marcel is een doener, heeft heel veel ervaring, maar doet ook echt alles vanuit zijn hart. Alles wat hij doet, doet hij met goede bedoeldingen. Vastelaovend is voor hem geen feest, maar een emotie, waar hij met hart en ziel achterstaat.
Marcel is iemand die zijn hele leven al betrokken is geweest bij de vastelaovend. In 1985 was hij al jeugdprins van de coloradokevers. In zijn jonge jaren was hij daar ook altijd actief en aanwezig bij alle activiteiten. Tot op de dag vandaag is hij daar ook nog bij betrokken.
Elk jaar wordt er voor extra inkomsten oliebollen gebakken op 30 en 31 december. Marcel heeft hier jarenlang bij ondersteund. ‘s morgens om 5 uur opstaan om mee voor ter bereiden en ’s avonds om 18 uur mee afsluiten en opruimen. Op oudejaarsavond lag hij gebroken op de bank, maar dan met een goed gevoel, want hij had de jeugdcarnaval geholpen en daar ging het hem om.
Ook voor hand en spandiensten weten de Waggelaars ( 50+ carnaval) hem te vinden, want iedereen weet: Marcel wil altijd wel helpen en ondersteunen daar waar nodig en dat altijd met een grote glimlach op zijn gezicht.

De Bombakkeskra.nt

Dees wèèk op de mat!
Kommende wèèk kriegt iedereen ien de geminte Gennep de jubileumkrant van ’t Bombakkes ien de brievenbus.

Sjang Noy overhandigd d´n örste krant ân prins Joris

Op vrïjdag 27 jannewaori wier de kra.nt bïj Swingcafé de Typhoon uutgereikt ân o.nze hoogheid Prins Joris d’n Örste en zien Prinses Nikki. Onder t genot van èn dra.nkje en de klanke van één van de bèste Gennepse joekskapelle, Nève d’n Diepvries, wier de aovend geopend. Vördet ’t offisiele deel begon, ontving örst Robert Bomers de orde van Verdienste van de SLV vör zien jaorelange ienzet vör de Gennepse Vastelaovend.
Ok en antal bedankjes wiere uutgedèèld: Mireille Nogarede wier beda.nkt vör de jaorelange ienzet vör de advertenties ien de Bombakkeskra.nt. Ôk Karin Roosenboom en Toon von der Haar kreege gepaste èndacht vör hun ienzet vör de redaksie van de kra.nt. Daornao kos ’t offisiele deel van start gaon: t uureike van de kra.nt. ’t Team van Prinktmarkt hèt wèr zichtbaar hun uuterste bè.st gedaon mit èn prachtig resultaat.
We sloote de aovend af mit ènne Buut van Sjaar Chlochard, den de ènwezige moij kon vertèlle ôvver zien lèève as venrojse schojjer.

’t Het ‘r wèr gekrölt tijdes ’t Krölt ‘r!

Öm 18.45u stonde de örste mèènse al vör d’n iengang, zo kosse hôst niet wa.chte öm naor binne te gaon. Iedereen zocht ’n plétske ien de zaol, dit jaor vör ’t örst ôk mit staonplétse. Toen ’t publiek zat konde we beginne mit d’n aovend.

De raod ging de bühne op en o.nze vorst Geer oopende d’n aovend. Vördat ’t spektakel kos beginne wier örst Marc Heinrichs ’t podium opgeroepe. Hïj kreeg vör zien ienzet en ienspanningen bïj de Goude Narrenkap zien a.lde steek kado. Nao dit offisjeele momint stuurde prizzentator Maarten o.ns rap ’t podium af en konde we dan echt gaon beginne. Maarten was nog mar net begonne, mar op dat momint was er kabaal vanuut de zaol, Eefke (Smits) en Marlie (Giesbers) waare ’t nie eens mit de prizzentator en vonde ’t wel ‘ns tied ver verjonging. Wat bleek Marlie en Eefke naame de prizzentatie aover van Maarten.

De mini dansgarde had de eer òm as örste op te treeje mit unne geweldige dans! De prizzetatrices hebbe zich ondertussen ömgekleejd ien hun glitterpékskes en shinen flink.

Marlie en Eefke mit Frans Theunisz

De Ex-Hoogheden hadde un cantus waor allerlei moeilikke regels ân verbonde waore, mar ze hadde gelukkig pliesie bïj öm alles te handhaave. De zaol zong de liedjes moj mit, mar alleen de refreinen. Un inkeling deej ’t fout en mos naor vurre kômme vör een spel waarbïj ze wat kosse winne of un straf kreege.

De middelste en a.ldste dansgarde hadde ôk mojje danse en zelfs nog un gezaamlukke dans. Alle dansgardes en hun trainster bedankt vör óllie mojje bïjdraage ân o.nze zitting.

Frans Theunisz kwam, mit de Gouden Narrenkop op, de bühn op en wat is die kél toch gek van Gennep. Het zette de zaol op de kop mit al zien bekende hits! Bïj Sjeng aon de Geng ging de polonaise mit heel veul publiek dör de zaol en ovver ’t podium hin.

Er waare ôk twee externe buutreedners die zörgde vör gelach ien de zaol. Mar ôk de raod van ’t Bombakkes kreeg de lachers op hun hand dör hun “garde”dans.

Vanuut de stilte begonne enkel baritons te blaoze, d’r volgende steeds meer méénse mit barritons vanuut de zaol. Ze gingen ’t podium op mit dizze muzikale “flashmop”.

Ovver de aovend verdeeld hadden we verschillende “Masked Singers” waor ’t publiek mos raoje wie ’t waare. De ene zanger(es) nog beter as de ander. Op ’t eind van de aovend mocht ’t publiek via hun mobiel raoje wie d’r onder de masker zaate. Wil Rikken, Piet Verhasselt, Esperanca Antonio, Janine van Hulsteijn, Maarten Daniëls en de winnaar van de aovend Diepenkipper Johnny Noy.

Nao dit leuke en gevarieerde programma ginge o.nze Prins Joris en Prinses Nikki nog de bühne en de tôffel op öm de aovend feesteluk af te sluute.

’t Het d’r wèr mundig gekrölt ien Gennep!

Klik op de foto vör ’t complete album.