S.L.V. “Orde van Verdeenste” vör Ton Peters

DSC_4220
Ton, saame mit Monique, gröts op de prachtige Orde van Verdeenste

Afgeloope zondag, mit ’t MaNieFest Prinsetréffe, het Ton Peters uut ha.nde van de Prizzedent van de Saamewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge de “Orde van Verdeenste” ontvange. Hïj kreeg dees mójje onderscheiding vör al ’t we.rk wat ie vör de Génnepse Vastelaovend hét gedaon, én nog steeds duut!

(meer…)

Artieste gezocht!

De zommer zit d’r op en wïj zien alwér en tiedje bezig mit de vörbereidinge vör ’t nïjje seizoen. ’t MaNieFest werpt zien schaduw vöruut mar ôk ’t Lallebal kö.mt d’r al gáw en. Ôk de kemissie Zitting is al druk beezig en zewél vör ’t Lallebal as de Zitting zuuke we nog artieste!

18-11: Lallebal!

DSC_6332Nao ’t zeer geslaagde en gezellige Lallebal van ’t vörrig jaor, gaon we daor uuteraard wer en mój vervolg ân gèève. We haope op nog meer deelnemers mit nog meer leuke en mójje mitzingers.

Gè.r noodige wïj ôllie dan ôk uut öm (wér) deel te neeme ân dit LalleBal, zedat we op 18 november wér enne prachtige aovend kunne belèève mit haopelijk veul entoezjaste deelnemers en enne zaol vol mitzingend publiek.

De opzet en ’t regleme.nt viende via dizze link: Opzet en reglement LalleBal 2017

Zitting 2018

Hédde gïj a.ltied al ’s iets wille doe.n vör en groot publiek? Ien ów eentje of mit en gruupke? Schrie.f ów dan ien vör deelnaame en de zitting op 27 en 28 jannewaori 2018. Ânme.lde kan wies 1 november 2017 via zitting@bombakkes.nl
Nèève kreatief tale.nt, zuuke we ôk nog zangers en zangeresse die zich wille ienzétte vör de slotact, en spissjaal muzikaol spektakel.

Veul meer informaasie ovver de zitting kunde hiero.nder lèèze:

(meer…)

Officier en Ridder geridderd!

Bizonder gröts kunne wïj me.lde dat vanmé.rge enne Bombakkes Officier en enne Bombakkes Ridder ôk dör ziene Majesteit de Könning geridderd zien: Officier Theo

Gartsen en Ridder Albert van Megen wiere allebei benoemd tot Lid ien de Orde van Oranje Nassau. Extra mój was ‘t, dat ôk Thei zien lieve vrouw Gonnie dezelfde kunninkleke onderscheiding kreeg opgespe.ld.

Theo, Gonnie en Albert, naames Prins Peter, Prinses Ester en heel ’t Bombakkes van harte gefilliciteerd mit dees dik verdiende onderscheiding!

Ridder Albert van Megen: Lid ien de Orde van Oranje Nassau
Theo en Gonnie Gartsen, allebei Lid ien de Orde van Oranje Nassau

Rabobank Clubkas Campagne

Net as de afgeloope jaore, duun wïj nów ôk wér mit en de Clubkas Campagne van de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen. As ge lid ziet van die ba.nk (as ge d’r en rèèkening hét, is lid worre gratis), dan kunde stémme op vereniginge en stichtinge. Zo kunde mit bepaole hoe de Raboba.nk de beschikbaare pot verdèè.lt. Gèèf ’t Bombakkes tusse 2 en 22 mei ów stém via www.mijnbankenik.nl/lvcm. Iedere stém is gé.ld wérd en dus belangriek vör o.nze clup. Net as de vörrige jaore, zulle wïj ’t gé.ld dat wïj hiermit verdie.ne vöral ienzétte vör o.nze jeugdaktiviteit(e) en o.ns dansgardes. Hélpte gïj o.ns wér en stépke wie.r?