Dees wèèk op de mat!
Kommende wèèk kriegt iedereen ien de geminte Gennep de jubileumkrant van ’t Bombakkes ien de brievenbus.

Sjang Noy overhandigd d´n örste krant ân prins Joris

Op vrïjdag 27 jannewaori wier de kra.nt bïj Swingcafé de Typhoon uutgereikt ân o.nze hoogheid Prins Joris d’n Örste en zien Prinses Nikki. Onder t genot van èn dra.nkje en de klanke van één van de bèste Gennepse joekskapelle, Nève d’n Diepvries, wier de aovend geopend. Vördet ’t offisiele deel begon, ontving örst Robert Bomers de orde van Verdienste van de SLV vör zien jaorelange ienzet vör de Gennepse Vastelaovend.
Ok en antal bedankjes wiere uutgedèèld: Mireille Nogarede wier beda.nkt vör de jaorelange ienzet vör de advertenties ien de Bombakkeskra.nt. Ôk Karin Roosenboom en Toon von der Haar kreege gepaste èndacht vör hun ienzet vör de redaksie van de kra.nt. Daornao kos ’t offisiele deel van start gaon: t uureike van de kra.nt. ’t Team van Prinktmarkt hèt wèr zichtbaar hun uuterste bè.st gedaon mit èn prachtig resultaat.
We sloote de aovend af mit ènne Buut van Sjaar Chlochard, den de ènwezige moij kon vertèlle ôvver zien lèève as venrojse schojjer.

De Bombakkeskra.nt