Save The Date: zaterdag 1 juli 2023

Op 1 juli sluute wïj o.ns jubeljaor af mit ‘n fantastisch slotfeest. ‘t Programma is nog ‘n verrassing, mar zet die datum ien ów aagenda. Dat wilde nie misse!

‘t Beloaft ‘n groot spektakel te worre. ‘t Evenement viendt pléts op de Groes ien Gennep, vanaf 19.00 uur.

Binnekort kunde hier meer lééze ovver ‘t programma…

De Bombakkeskra.nt

Dees wèèk op de mat!
Kommende wèèk kriegt iedereen ien de geminte Gennep de jubileumkrant van ’t Bombakkes ien de brievenbus.

Sjang Noy overhandigd d´n örste krant ân prins Joris

Op vrïjdag 27 jannewaori wier de kra.nt bïj Swingcafé de Typhoon uutgereikt ân o.nze hoogheid Prins Joris d’n Örste en zien Prinses Nikki. Onder t genot van èn dra.nkje en de klanke van één van de bèste Gennepse joekskapelle, Nève d’n Diepvries, wier de aovend geopend. Vördet ‘t offisiele deel begon, ontving örst Robert Bomers de orde van Verdienste van de SLV vör zien jaorelange ienzet vör de Gennepse Vastelaovend.
Ok en antal bedankjes wiere uutgedèèld: Mireille Nogarede wier beda.nkt vör de jaorelange ienzet vör de advertenties ien de Bombakkeskra.nt. Ôk Karin Roosenboom en Toon von der Haar kreege gepaste èndacht vör hun ienzet vör de redaksie van de kra.nt. Daornao kos ‘t offisiele deel van start gaon: t uureike van de kra.nt. ’t Team van Prinktmarkt hèt wèr zichtbaar hun uuterste bè.st gedaon mit èn prachtig resultaat.
We sloote de aovend af mit ènne Buut van Sjaar Chlochard, den de ènwezige moij kon vertèlle ôvver zien lèève as venrojse schojjer.

‘t Het ‘r wèr gekrölt tijdes ‘t Krölt ‘r!

Öm 18.45u stonde de örste mèènse al vör d’n iengang, zo kosse hôst niet wa.chte öm naor binne te gaon. Iedereen zocht ‘n plétske ien de zaol, dit jaor vör ‘t örst ôk mit staonplétse. Toen ‘t publiek zat konde we beginne mit d’n aovend.

De raod ging de bühne op en o.nze vorst Geer oopende d’n aovend. Vördat ‘t spektakel kos beginne wier örst Marc Heinrichs ‘t podium opgeroepe. Hïj kreeg vör zien ienzet en ienspanningen bïj de Goude Narrenkap zien a.lde steek kado. Nao dit offisjeele momint stuurde prizzentator Maarten o.ns rap ‘t podium af en konde we dan echt gaon beginne. Maarten was nog mar net begonne, mar op dat momint was er kabaal vanuut de zaol, Eefke (Smits) en Marlie (Giesbers) waare ‘t nie eens mit de prizzentator en vonde ‘t wel ‘ns tied ver verjonging. Wat bleek Marlie en Eefke naame de prizzentatie aover van Maarten.

De mini dansgarde had de eer òm as örste op te treeje mit unne geweldige dans! De prizzetatrices hebbe zich ondertussen ömgekleejd ien hun glitterpékskes en shinen flink.

Marlie en Eefke mit Frans Theunisz

De Ex-Hoogheden hadde un cantus waor allerlei moeilikke regels ân verbonde waore, mar ze hadde gelukkig pliesie bïj öm alles te handhaave. De zaol zong de liedjes moj mit, mar alleen de refreinen. Un inkeling deej ’t fout en mos naor vurre kômme vör een spel waarbïj ze wat kosse winne of un straf kreege.

De middelste en a.ldste dansgarde hadde ôk mojje danse en zelfs nog un gezaamlukke dans. Alle dansgardes en hun trainster bedankt vör óllie mojje bïjdraage ân o.nze zitting.

Frans Theunisz kwam, mit de Gouden Narrenkop op, de bühn op en wat is die kél toch gek van Gennep. Het zette de zaol op de kop mit al zien bekende hits! Bïj Sjeng aon de Geng ging de polonaise mit heel veul publiek dör de zaol en ovver ’t podium hin.

Er waare ôk twee externe buutreedners die zörgde vör gelach ien de zaol. Mar ôk de raod van ’t Bombakkes kreeg de lachers op hun hand dör hun “garde”dans.

Vanuut de stilte begonne enkel baritons te blaoze, d’r volgende steeds meer méénse mit barritons vanuut de zaol. Ze gingen ’t podium op mit dizze muzikale “flashmop”.

Ovver de aovend verdeeld hadden we verschillende “Masked Singers” waor ’t publiek mos raoje wie ’t waare. De ene zanger(es) nog beter as de ander. Op ’t eind van de aovend mocht ’t publiek via hun mobiel raoje wie d’r onder de masker zaate. Wil Rikken, Piet Verhasselt, Esperanca Antonio, Janine van Hulsteijn, Maarten Daniëls en de winnaar van de aovend Diepenkipper Johnny Noy.

Nao dit leuke en gevarieerde programma ginge o.nze Prins Joris en Prinses Nikki nog de bühne en de tôffel op öm de aovend feesteluk af te sluute.

’t Het d’r wèr mundig gekrölt ien Gennep!

Klik op de foto vör ‘t complete album.