In Memoriam: Ex-Prins Pierre II

2007 Prins Pierre II
2007 Prins Pierre II
(Verhasselt)

Gistere ontvinge wïj ’t droevige bericht dat Ex-Prins Pierre d’n Twédde, Prins van ’t Bombakkes ien 2007, van o.ns is hingegaon. Pierre hét wies ’t létst tégge zien sloopende ziekte gevochte mar uuteindelek de strijd toch op mótte gèève. 
Behalve dat Pierre Verhasselt enne enthousiaste, muziekaole en bevlooge Hoogheid was, was ie ôk meer as 11 jaor trówwe sponsor van ’t Bombakkes. Mit zien Verhasselt Mannenmode zörgde hïj d’r ieder jaor wér vör dat o.nze nïjje Prins wér piekfijn ien ’t nïj gestoake wier. Gelukkig hébbe wïj ‘m  daorvör eind 2017, bïj ’t sluute van de wi.nkel, nog op en passende manier kunne beda.nke.

Wïj haope dat Pierre nów eindelek zien ru.st gevo.nde hét en wi.nse zien familie heel veul sterkte bïj ’t verwe.rke van dit verlies.

Vroege vogel aksie!

Nee, dit hét niks mit ’t örste ei van de ooievaars te maake én ’t is ôk gén reklame vör en bouwmé.rt. Dit is al én ânkondiging vör de zitting 2019 van ’t Bombakkes.

Wïj zien namelek op zuu.k naor deelnemers / artieste vör de zitting van 2019. Mit de deelnemers van afgeloope jaor(e) hébbe wïj besloote öm ’t programma van 2019 al vör kómmende zommer klaor te hébbe, zedat iedereen tied zat hét öm zich vör te bereide en wïj meer oefen-mome.nte hébbe öm toe te werke naor en zitting van hoog nivoo.

Wilde gïj gè.r mitdoe.n? Wilde gïj vera.ndering? Wilde iets nïjs laote zie.n? Gèè.f ów dan vör 1 mei 2018 op, zedat wïj ’t programma ien juni kunne prizzenteere.

Stuur en mailtje naor zitting@bombakkes.nl, mit ówwe naam, ów act en eventuweele mit-deelneemers. En act mug maximaal 20 minuute duure.

Let op: As ge ów opgèèft, is ’t nie meteen gegarandeert dat ge ôk mit kunt doe.n: D’n aovend mug nie te lang wérre én wïj wille ôk en afwisselend programma. As ’t nodig is, zulle wïj dus keuzes mótte maake.

We zien óllie opgaaves gè.r kómme!

De zitting kemissie.

 

 

Gelukkig hébbe we de foto’s nog!

Wat hébbe we mit zien alle toch wér enne gewéldige vastelaovend belèèfd. ’t Eene högtepu.nt volgde op ’t a.ndere. Names Prins Stef en Prinsés Dyantha wille wïj dan ôk iedereen beda.nke die ân dit prachtige feest hét bïjgedrage. ’t Hét d’r gekrö.ld en ’t zal d’r a.ltied blie.ve krölle!!!

We zitte nów ien de fase van ’t naogeniete en gelukkig hébbe we daorbïj de foto’s nog. Mit da.nk ân ’t Plékplötje, Mireille en d’n Haon.