MaNieFest

Op zaterdag 19 november 2022 zal voor de tweede keer het MaNieFest (Maas- en Niersfestival) worden georganiseerd. MaNieFest zou eigenlijk al in 2020 georganiseerd worden, helaas gooide corona roet in het eten. Maar aankomende november gaat het dan toch gebeuren.
Ditmaal zal MaNieFest plaats vinden in de feesttent op de Groes in Gennep. Dit keer is het een feestavond met een Hollands tintje: Frans Duijts, Django Wagner en René Schuurmans zullen komen optreden onder live begeleiding van feestband TILT.

Zie ook www.maniefestgennep.nl

D’n Aftrap mit uutkomme van de Jubileumprins.

Nog 77 daag wies o.ns 77 jaorig jubileumjaor van start gét. We beginne traditiegetrouw mit de oopening van de vastelaovend op d’n 11e van d’n 11e. Dit jaor gaon we dat wér doe.n mit D’n Aftrap op de mé.rt ien Génnep.

D’n Aftrap zal vör de twèdde keer georganizeerd worre. We hebbe d’r lang op motte wa.chte… mar ’t wa.chte zal beloond worre mit ’n goe.d gevulde aovend. We hebbe verschillende artieste die vör óllie kômme optreeje, maar wat nïjj zal zien dit jaor is dat o.nze Jubileumprins bekend gemakt zal worre op de mé.rt tijdens D’n Aftrap. Dit ömdat we op ’t moment Prinsloos dör ’t leeve gaon en zo kunne we o.ns jubileumjaor natuurlijk nie beginne.

Wïj haope dat gillie d’r net zöveul zin ien hebbe as wïj. ’t Terrein zal op vrijdag 11 november vanaf 18.00u geoopend zien, dan kunne we öm 19.11u. de vastelaovend mit zien alle gaon aftrappen. Hieronder de poster mit de artieste en ziede e.cht benïjjd wie de prins zal worre zörg dat ge d’r dan op tied bïj ziet.

D’n Aftrap is ’n saamewerking van Hotel de Kroon, Café de Typhoon & ’t Bombakkes.

’t Bombakkes 7×11 jaor

’t Bombakkes is opgericht ien 1946, dat betèèkent dat we bij D’n Aftrap starte mit o.ns 7×11 jaorig jubileumjaor.

We hebbe allerlei mojje evenementen op de planning staon vör o.ns jubileumjaor. Zo hebbe we ’n bomvolle mó.nd november mit ‘D’n Aftrap’, ‘GAON!’, ‘MaNieFest’ & ‘de Gouden Narrenkap’. En op 4 fibbrewaori hebbe we ôk wat gepland ivm o.ns jubileum. Hier lâtter meer ovver…

Wïj wille beginne mit ’t bekendmaake van o.ns jubileumlogo:

’t Bombakkes 7×11 jaor jubileumlogo

Frans Teunisz ontvangt de Gouden Narrenkap op 26 november 2022 ien Génnep.

Gisteraovend is ’n dilligatie van ’t Bombakkes saame mit L11 en ’t bestuur van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) naor Mestreeg gegaon öm Frans Theunisz te verrassen en te benoemen tot Lauriaat Gouden Narrenkap. De Limburgse volkszanger sprak van “’t sjoenste momint van mien leve” en was zichtbaar geëmotioneerd en vereerd mit dizze benoeming.

Frans Theunisz het dizze benoeming gekregen vör zien gehele muzikale ouvre. Frans is bekend van liedjes als Sjeng aon de geng, Ach wat is ’t leve sjoen & roed, geel en greun. Frans het verschillende keren opgetreeje op de Mé.rtzitting, dus vör de meeste gènne onbekende.

Op 26 november 2022 zal Frans Theunisz de Gouden Narrenkap in ontvangst neeme ien Génnep. D’r is ènsluutend ’n feestaovend ien de tent op de Groes.

GAON!