15 dizzember vörverkoop ’t Krölt ‘r.

Op 15 dizzember start de vörverkoop van ’t Krölt ‘r vanaf 20.00u. bïj 4Events Pica Mare.

’t Krölt ‘r zal op 14 jannewaori 2023 pléts viende bij 4Events zaol Pica Mare. Zoals elk jaor hebbe we zitplètse, mar dit jaor vör d’n örste keer ôk staonpletse (staontôffels).

We hebbe ’n geweldig gevarieerd programma saamegesteld vör dizze gezellige aovend, mit artieste van Génnepse bojjem en ver daorbuute. Van de hoofdstad van Limburg tot uut ’t Brabantse land.

De volgende artieste zien d’rbïj:

– Frans Theunisz

– Dirk Kouwenberg

– Koop Drost

Dansgardes van ’t Bombakkes

– Ex-Hooghedenclup

– Baritonshowband

– Enkele suprises acts

Zörg dus dat ge ’n kaortje haolt op 15 dizzember, want dit wilde nie misse.

Kaorten kosten:

€15,- per stuk

€12,- vör compaenen

Vrienden en sponsoren 2 vrijkaorte.

vol = vol

De Gouden Narrenkap

Zaoterdag 26 november hebbe wïj een geweldige dag belééft ien ons stedje Génnep! Frans Theunisz wier die dag geëerd met ’t uutreiken van de Gouden Narrenkap.

Frans Theunisz ontvangt de Gouden Narrenkap van Bart Maes (President SLV).

De dag begos op ’t gemééntekantoor, hier wier ’t bestuur, genodigden en de 17 lidverenigingen van de SLV ontvangen dör ’t Bombakkes. Vorst Geert oopent de dag mit ’n mojje toespraak ovver hoe vastelaovend o.ns verbiend.

Hiernao hebbe wïj nog 4 andere locaties ien Génnep ângedaon. ’t Stadhuus op de pittoreske Mé.rt, de Martinuskerk, 4Events en we sloote af ien o.nze feesttent op de Groes. Alles was moj op loopafstand van mekaor en ’t was geweldig weer.

De deligasies van de clubs vör ’t Stadhuus nao ’t officiële ontvangst.

Ien de kerk wiere alle vorsten, ’t bestuur en de Laureaat onder de klanke van Harmonie Unitas et Fidelitas naor veurre begeleid. Saame mit ’t Genneps Vocaal Ensemble kleedde zij de middag muzikaal aan.

Hiernao zien we mit alle daggasten gaon ééte bïj 4Events de zaol was moj ângekleed vör ’t Molukse diner dör de Génneps Molukse gemeenschap geweldig geregeld het was heerlijk.

Öm 19.00u. ging de feesttent oope, de Gennepse mèè.nse en de èngesloote SLV-verenigingen zörgde dat de tent goe.d gevuld was en klaor was öm te starte ân de feestaovend. ’t Was één groot spektakel, de tent wier op zien kop gezet dör alle ènweezige en de artieste. We begonne mit de dansgarde, ze hebbe ’n geweldige dans uutgevoerd. Daornao de Ex-Hooghedenclub, ze hadden een Gennepse hitmedley ien elkaor gezet. Genneps Gemikste kwam hiernao mit verschillende Limburgse hits. Bjorn en Mieke, Hoondervel, Showband Töns & Promilaasj maake ’t compleet. Maar extra speciaal was dat Frans Theunisz èèges nog de bühne op ging! Schitterend dat zien goejje vriend Frans Croonenberg mit kwam zinge.

Frans Theunis & Frans Croonenberg saame op de bühne.

Al mit al ’n geweldige dag! Iedereen dit meugeluk het gemakt heel erg veul bedankt! Zonder alle vrijwilligers was het nooit gelukt öm ‘r zunne geweldige dag van te maake. Ôk veul dank dat we op alle locaties terecht kosse.

We hebbe laote zien dat de vastelaovend lééft ien Génnep.

Ien Génnep het ’t wér ummundig gekrölt! En ’t zal hier altied blieve krölle!

Iedereen bedankt!

De foto’s van dizze dag zien trug te viende ien ut spissjaale album. Mit da.nk ân fotograaf Jan Tomasila!

MaNieFest

Zaterdag 19 november was het feest in de grote feesttent op de Groes ien o.ns Génnep. ’t Was rond half 10 toen René Schuurmans het podium op klom op de volstromende tent toe te zinge mit zien bekende nummers. Al gauw kwam ôk Frans Duijts in de ondertussen vol geloope tent zijn klanke laote heure. Als afsluuting kwam Django de tent nog op de kop zette mit “Kali” en “Mooie blauwe ogen”.

D’n Aftrap mit jubileumprins Joris d’n örste en prinses Nikki!

Öm 19.11u. was ’t wér tied vör heel vastelaovend vierend Génnep öm de steeke op te zette. Nao dit officiele moment werd de vastelaovend letterlijk afgetrap dör de Raod van Elf. Op de klanke van DJ Hans ontstond er een knalfeest. Al gauw stond de örste artiest van de aovend klaor, De Toddezèk.

Rond 20.00u kwam vorst Geert de bühne op en we werke toe naor ’t uutkômme van de jubileumprins. ’t Ding kwam ’t podium op en d’r wier afgeteld vanaf 11. Maar o.nder ’t ding was gènne prins te bekenne. Geert zet dat iedereen zich öm mot drejje en daor stét hij dan Jubileumprins Joris d’n örste! Vanaf een bomvolle mé.rt klonk het gejuich vör de nïjje prins.

Hij mos snel naor ’t podium waor hij saame mit zien prinses Nikki nog verder kon feeste. Hiernao volgende ’t vörlèèze van de proclamatie.

Nao dizze officiele plichtplegingen stond FEM alwér klaor öm d’rvör te zörge dat ’t feest wér goe.d verder kos gaon. Mar ôk Pruuf Mar en W-Dreej zörgde ervör dat de mé.rt op zien kop stond.

Al mit al wér ’n geweldige aovend en unne geweldige start van o.ns jubileumjaor. Wïj zien d’r klaor vör en hebbe d’r zin ien. Wïj haope óllie allemôl te zien op al o.ns andere activiteite ien novémber en de rest van ’t seizoen.

Dit jaor zal ’t er saame mit Prins Joris en Prinses Nikki wér mundig gaon krölle ien Génnep!

Agenda