In memoriam: Ex-Prins Chris d’n twèdde

Chris van Duuren unne geboore en getooge Gènnepse jong is nie mér.

Afgeloope dinsdag 19 oktober is Chris ovverleeje. Ien 1985 was Chris Prins van ’t Bombakkes en daornao trad hïj toe tot ’t broederschap van de Ex-Hoogheden. Daor was hij un fanatieke kracht mit o.a. de zittingsaovenden, Liedjesaovenden en ien muziekgezelschap ‘Bombarie’ sloeg ie de groote trom.

Ien Chris verlie.ze we unne Gènnepse Vastelaovens mi.ns mit un groot hart vör alles wat er gebeurt rondöm ’t Bombakkes.

Bron: www.gennepnu.nl

Naames ’t Bombakkes wi.nse we de familie en alle mi.nse rondöm Chris veul sterkte toe de kommende tied.

D’n Aftrap!

Nao ’t sukses van d’n örste editie van d’n Aftrap zien wïj dit jaor trug!

Vörrig jaor konde wïj dör Corona de vastelaovend nie aftrappen. Mar dit jaor op d’n 11e van d’n 11e zulle wïj d’r mit zien alle wér ’n groot feest van maake. Mit de volgende artieste zulle wïj ’t wér laote krölle: DJ Hans, De Toddezèk, FEM, Pruuf Mar en Spik & Span.

We zulle o.ns wel én de corona maatregele motte ha.lde. Coronacheck mit ID-bewijs/paspoort bïj d’n iengang zien verplicht en as ’t kan zöveul meugeluk mit de pin te betaole.

Wïj haope óllie op d’n 11e van d’n 11e te mugge ontvange op de mé.rt ien Génnep.

D’n Aftrap organiseere wïj saame mit Café de Typhoon en Hotel de Kroon.

Oopeningsbal ien un nïj jéske

De örste zaoterdag nao d’n elfde-van-d’n-elfde viend altied ’t Oopeningsbal plèts mit de gezamelijke vastelaovendclups uut de gemeente Gennep. Vanaf dit jaor is d’r gekooze vör un andere opzet dan vörgaonde jaore. Vanaf nów noeme we ’t GAON!! De Waldkrekels hebben ’t debuut en de volgende jaore zal ’t concept dör de gemeente reizen zodat elk jaor GAON! ien un a.ndere plèts zal zien.

As ge klikt op o.nderstaonde pooster dan komde op de websait van GAON!

In een unieke samenwerking slaan we als gezamenlijke carnavalsverenigingen van de gemeente Gennep de handen ineen. De Waldkrekels, Wortelpin, Diepenkikkers, Maskotters én het Bombakkes presenteren het evenement Gaon! Jaarlijks zal de tent een andere plaats aan doen, maar steeds met hetzelfde concept: een openingsfeest voor de carnaval / vasteloavend met artiesten voor jong én oud.

Als gezamenlijke verenigingen hebben we als doel mensen samen te brengen in de vasteloavend traditie. Door samen te werken kunnen we de carnaval in onze regio nog beter op de kaart zetten, wat ook helpt bij de promotie van de individuele activiteiten van onze verenigingen.

Met een commissie bestaande uit leden van de verschillende verenigingen is Gaon! de laatste maanden opgezet. Het sprekende logo in de vorm van een steek, met de kleuren van carnaval én de vijf verenigingen is hierbij de ‘kroon’ van onze samenwerking.

Maarten Daniëls de nïje officier van ’t Bombakkes

Op Prinsjesdag viendt de tradisionele Senaatsvergadering plèts. Dit is dûkse tied ôk un moment öm minse te verrassen die veul vör ’t Bombakkes betèèkend hebbe.

Öm toe te treeje tot de Senaat is nie iets waorop ge kunt sollicitiere. Ge wordt benoemd tot ridder of officier. Dees benoeming kunde en mudde nie weigeren en de benoeming is vör ’t lèève.

T hét de Prins, Raod van Ellef en ’t bestuur van ’t Bombakkes behaagd öm de benoeming van Officier van ’t Bombakkes toe te kennen án Maarten Daniëls.

De benoeming is nie alleen ömdat Maarten ellef jaor Vorst is gewèst van ’t Bombakkes, maar ôk vör zien veule verdiensten achter de schermen van de Génnepse Vastelaovendclup. De website, Instagram, Facebook en twitter zien altied bij Maarten ien ’t beheer gewèst. Hij zörregde er altied vör dat alles optied en op de goeje manier op ’t ienternet en dus bij de minse kwam. Binnen de vereniging haj Maarten ôk altied de belangrieke funksie öm iedereen d’r goe.d op te laote staon. Striekskes, poschjetjes, stééke, Prinsemantel en ontwerpe van pinnekes en medailles waare inkele van zien veule taake.

En dûk wérd ’t vergééte want achter unne kél mit veule talenten en tomeloze ienzet stèt un vrôw mit minstens zöveul talenten en ienzet.

Maarten en Birgit profiesjat mit dees benoeming.

’t krölt d’r….

Vier nïjje raodsleeje en unne nïjje Vorst

Afgeloope vrïjdag, 18 juni, was de jaorvergadering van ’t Bombakkes. Vör ’t örst ien lange tied kosse we wér ’s fysiek vergadere, al was ’t nog mit bepe.rkinge. Ien de zaol van Pica Mare kos genoeg afstand geha.lde worre en dat was gelukkig nie moeilek want ’t was we.rm zat.

De nïjje raodsleeje mit hun vrollie, mit de versiersele, uuteraard alleen mar öm efkes te passe. V.l.n.r.: Patrick en Nienke, Mark en Iska, Martijn en Fabienne en Frank en Susan,

Mar de vergadering was öm un a.ndere reeje heel bizonder: Vörzitter Marco kôs mar liefst vier nïjje leeje van de Raod van Elf wélkom hiete: Vanaf 11 novémber zulle Patrick Lamers, Mark Daemen, Martijn Wilbers en Frank van Ginkel officieel de steek en versiersele van ’t Bombakkes mugge draage. Wïj wi.nse ze, saame mit hun vrollie Nienke, Iska, Fabienne en Susan heel veul schik en suukses bïj o.ns mójje clup.

De kersverse Vorst Geert pé.st vör ’t örst ’t witte jé.ske

Nao de begroeting was ’t tied vör de officiële Vorsteleke aoverdracht. Mit de vastelaovend was al bekend gemâkt dat Geert Spikmans Vorst Maarten zów gaon opvolge, dat mos alleen nog efkes bekrachtigd worre.
Maarten beda.nkte, saame mit Birgit iedereen vör de veule mójje jaore en gaf nog ’s ân wat ie allemaol wel en nie zów gaon misse. Daornao wier ’t “Vorstendom” simbolies aovergedraage dör ’t aoverhandige van ’t Vorstekoffer én natuurlek de witte jas waorien we Geert ien vastelaovendseizoen zulle zien straole.

Daornao pakte Geert meteen ’t woord en wiere Maarten en Birgit nog ’s uutgebreid bedankt vör alles wat ze vör ’t Bombakkes hébbe gedaon. D’r waare mojje kedoos én ze wiere toegezonge mit un prachtig afscheidslied.
Nao afloop was wier d’r nog efkes gezellig naogeborreld, mar óm tien uur was ’t gedaon, want nog steeds corona….

Agenda