Kerstwèènse, lockdown en vastelaovend

Laote we beginne, öm ondanks alle beperkinge, óllie naames Prins Ivo, Prinsés Henriëtte en iedereen bïj ’t Bombakkes fijne kerstdaag, enne goeje roetsj en ’n gezo.nd 2022 toe te wèènse! Bewaor ów goe.d en let ’n bietje op mekaor.

Op dit mome.nt zitte we dus wér ien unne lockdown. Dit is e.rg vervèèlend vör alles en iedereen, mar natuurlek ôk vör o.ns as vastelaovendvierders. Vastelaovend zal d’r dit seizoen wér a.nders uut gaon zie.n dan hoe wïj ’t o.ns hadde vörgesteld. De dör o.ns geplénde aktiviteite zulle nie dörgaon, of we bekie.ke of dat we ’t op unne a.ndere datum kunne organieseere. Hiero.nder lèèsde wat dat allemôl per aktiviteit betèèkent:

(meer…)

GEEN OPENINGSACTIVITEITEN CARNAVAL GEMEENTE GENNEP

Helaas heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord moeten besluiten om alle carnavalsactiviteiten voor de komende twee weken te verbieden. Concreet betekent dit dat
D’n Aftrap in Gennep op de 11e van de 11e en GAON in Ven-Zelderheide op 13 november niet door gaan.

Uiteraard zijn wij, net als jullie hierover erg teleurgesteld. We hebben echter begrip voor deze beslissing. Wij hopen dat dit besluit een bijdrage levert aan het doorgaan van de rest van het carnavalsseizoen. Zodat we in januari het seizoen alsnog kunnen Aftrappen om vervolgens in februari er weer vol voor kunnen Gaon.

Wij houden jullie op de hoogte.

Namens de gemeentelijke carnavalsverenigingen

In memoriam: Ex-Prins Chris d’n twèdde

Chris van Duuren unne geboore en getooge Gènnepse jong is nie mér.

Afgeloope dinsdag 19 oktober is Chris ovverleeje. Ien 1985 was Chris Prins van ’t Bombakkes en daornao trad hïj toe tot ’t broederschap van de Ex-Hoogheden. Daor was hij un fanatieke kracht mit o.a. de zittingsaovenden, Liedjesaovenden en ien muziekgezelschap ‘Bombarie’ sloeg ie de groote trom.

Ien Chris verlie.ze we unne Gènnepse Vastelaovens mi.ns mit un groot hart vör alles wat er gebeurt rondöm ’t Bombakkes.

Bron: www.gennepnu.nl

Naames ’t Bombakkes wi.nse we de familie en alle mi.nse rondöm Chris veul sterkte toe de kommende tied.

Maarten Daniëls de nïje officier van ’t Bombakkes

Op Prinsjesdag viendt de tradisionele Senaatsvergadering plèts. Dit is dûkse tied ôk un moment öm minse te verrassen die veul vör ’t Bombakkes betèèkend hebbe.

Öm toe te treeje tot de Senaat is nie iets waorop ge kunt sollicitiere. Ge wordt benoemd tot ridder of officier. Dees benoeming kunde en mudde nie weigeren en de benoeming is vör ’t lèève.

T hét de Prins, Raod van Ellef en ’t bestuur van ’t Bombakkes behaagd öm de benoeming van Officier van ’t Bombakkes toe te kennen án Maarten Daniëls.

De benoeming is nie alleen ömdat Maarten ellef jaor Vorst is gewèst van ’t Bombakkes, maar ôk vör zien veule verdiensten achter de schermen van de Génnepse Vastelaovendclup. De website, Instagram, Facebook en twitter zien altied bij Maarten ien ’t beheer gewèst. Hij zörregde er altied vör dat alles optied en op de goeje manier op ’t ienternet en dus bij de minse kwam. Binnen de vereniging haj Maarten ôk altied de belangrieke funksie öm iedereen d’r goe.d op te laote staon. Striekskes, poschjetjes, stééke, Prinsemantel en ontwerpe van pinnekes en medailles waare inkele van zien veule taake.

En dûk wérd ’t vergééte want achter unne kél mit veule talenten en tomeloze ienzet stèt un vrôw mit minstens zöveul talenten en ienzet.

Maarten en Birgit profiesjat mit dees benoeming.

’t krölt d’r….

Vier nïjje raodsleeje en unne nïjje Vorst

Afgeloope vrïjdag, 18 juni, was de jaorvergadering van ’t Bombakkes. Vör ’t örst ien lange tied kosse we wér ’s fysiek vergadere, al was ’t nog mit bepe.rkinge. Ien de zaol van Pica Mare kos genoeg afstand geha.lde worre en dat was gelukkig nie moeilek want ’t was we.rm zat.

De nïjje raodsleeje mit hun vrollie, mit de versiersele, uuteraard alleen mar öm efkes te passe. V.l.n.r.: Patrick en Nienke, Mark en Iska, Martijn en Fabienne en Frank en Susan,

Mar de vergadering was öm un a.ndere reeje heel bizonder: Vörzitter Marco kôs mar liefst vier nïjje leeje van de Raod van Elf wélkom hiete: Vanaf 11 novémber zulle Patrick Lamers, Mark Daemen, Martijn Wilbers en Frank van Ginkel officieel de steek en versiersele van ’t Bombakkes mugge draage. Wïj wi.nse ze, saame mit hun vrollie Nienke, Iska, Fabienne en Susan heel veul schik en suukses bïj o.ns mójje clup.

De kersverse Vorst Geert pé.st vör ’t örst ’t witte jé.ske

Nao de begroeting was ’t tied vör de officiële Vorsteleke aoverdracht. Mit de vastelaovend was al bekend gemâkt dat Geert Spikmans Vorst Maarten zów gaon opvolge, dat mos alleen nog efkes bekrachtigd worre.
Maarten beda.nkte, saame mit Birgit iedereen vör de veule mójje jaore en gaf nog ’s ân wat ie allemaol wel en nie zów gaon misse. Daornao wier ’t “Vorstendom” simbolies aovergedraage dör ’t aoverhandige van ’t Vorstekoffer én natuurlek de witte jas waorien we Geert ien vastelaovendseizoen zulle zien straole.

Daornao pakte Geert meteen ’t woord en wiere Maarten en Birgit nog ’s uutgebreid bedankt vör alles wat ze vör ’t Bombakkes hébbe gedaon. D’r waare mojje kedoos én ze wiere toegezonge mit un prachtig afscheidslied.
Nao afloop was wier d’r nog efkes gezellig naogeborreld, mar óm tien uur was ’t gedaon, want nog steeds corona….

Agenda