Prins Marco d’n Örste:

Naam:
Marco Seelen

Lèèftied:
5×11 – 2 jaor

Zoon van:
Sjef Seelen en Corrie Klaassen

Woonend:
Op ’t Logterbos

Werk:
Teammanager ien ’t Sosjaal Domein van de Gemèènte Génnep

Hobbies:
Vörzitter van ’t Bombakkes
Trompetti.st bïj Joekskepél Zuutje Èn
Ien d’n hof vruute
Veka.nsies en wiekendjes weg
Feesjes vie.re
Gezéllig borrele

Prinsés Monique:

Naam:
Monique Seelen-Hermsen

Lèèftied:
44 + 9 jaor.

Dochter van:
Gert van Hannes de Schoester en Gerry Bos

Woonend:
Op ’t Logterbos

We.rk:
Persoonlek begeleider op de dagbestedng bïj de DIA (van de INTOS)

Hobbies:
Feesjes vie.re
Gezellig borrele
Veka.nsies en wiekendjes weg
Kreatief bezig zien
O.ns katte Lola, Henkie, Winkie en Freddie

Dochter Amber, Prinsés Monique en zoon Raoul

Zoon Raoul:

Naam:
Raoul Seelen

Lèèftied:
2×11 + 4 jaor

E.lders:
De Prins en Prinsés

Woonend:
Op ’t Logterbos, mar druk op zuuk naor un èège wooning

Wer.k:
Productmanager bïj Vending@work

Hobbies:
Stedentrips maake
Meziek luustere
Meziek maake

Dochter Amber:

Naam:
Amber Seelen

Lèèftied:
2×11 + 1 jaor

E.lders:
De Prins en Prinsés

Woonend:
Op ’t Logterbos

Schôl en wer.k:
Opleigin fysiotherapie, Bewèègcoach bïj Sanafit, ien de wiekende bïj Libermanhoff, en sméjs nog häör knippe.

Hobbies:
K3 konsérte bezuu.ke
Regelmaatig un nachtje wég of a.ndere reisjes maake
Mit de katte op bed ligge
Altied zin ien un feesje
Vastelaovend