Bombakkes kra.nt uutgereikt èn Prins Stefan

Afgeloope vrïjdag is d’n örste Bombakkeskra.nt ediesie 2019 uutgereikt èn Prins Stefan en Prinsés Ankie.
Dankzïj de ienspanninge van veule redakteure, schrie.vers, adverténsieverkopers en nie te vergèète de kunstenaars bïj Printmarkt.eu is d’r wér enne mójje en extra dikke kra.nt geprizzenteerd!
Binnekort vèè.lt ie ôk bïj óllie ien de bus, dus veul lèèsplezier!

Prins Stefan en Prinsés Ankie krie.ge de kra.nt uutgereikt uut ha.nde van Sjang Noy van Printmarkt.eu

Hier zien de a.ndere foto’s. Mit da.nk èn Mireille en ’t Plékplötje

Niersjaorsduik 2019

V.l.n.r. Prins Friso, Prins Peter Paul, Prins Piet, Prins Stef en Prins Emile

Op d’n örste dag van 2019 was  de vlonder bïj de Genneper Meule wèr ’t decor vör de jaorlekse Niersjaorsduik. O.nder groote publieke belangstélling ginge wér ro.nd de 111 “He.lde” de Niers ien. Vanwèège de relatief hoge waotertemperatuur (9 graade) vond John Hofmans van de organisaasie ut enne “subtropische” duik.

Alle Prinsen van de gemeente Gennep waare d’r bïj en zïj ginge onder ènvoering van o.nze èège Prins Stef d’n Örste van ’t Bombakkes alle andere deelnemers veur. Onder de springers waare ôk beheurlek wat internasjonaale deelnemers; nèvve Nederland waare ôk Duitsland, de USA én Colombia d’r dit jaor bïj.

De foto’s (mit da.nk èn Teun Rutten) staon ien dit album.