Kra.ntuutreiking: Vierde aflevering Bomba TV

D’r is nie veul wat dit jaor gewoon dör kan gaon, mar één ding was o.ns al gáw duidelek. De Bombakkeskra.nt mós d’r gewoon kómme. En da is gelukt. Ien dees aflevering van Bomba TV ziede de offisjeele uutreiking van ’t örste exemplaor ân enne bizondere mi.ns.

Vanaf halverwèège kómmende wèèk, vèèlt de Bombakkes kra.nt wér ien de heele gemeente Génnep ien de bus! En as ge ân de Bollebooze kwis mit duut, zów ik ‘m mar goe.d bewaore!

25.000 foto’s uut de a.lde doos!

De foto’s zien gesorteerd naor prinsejaor, steeds ien periodes van 11 jaor.

Hédde tied aover? Gén vastelaovesbals of -resépsies waor ge hin ku.nt? Dan hébbe we nog un mój tiedverdrie.f vör ów:
Ien de afgeloope wèèke hébbe we meer dan 25.000 a.lde vastelaovesfoto’s ien de foto-albums op dees site gezét. Van alle Prinsejaore van Prins Teun d’n Örste (1947) wies Prins Ivo d’n Örste (2020) staon nów online. Veul a.lde bekénde en onbekénde Génnepse mi.nse kómme vörbïj.

De foto’s zien afkomstig uut de naolaotenschap van Ex-Prins Karel 1 (Goërtz). Ien de létste jaore van zien lèève hét hïj heel veul foto’s uut de rieke Bombakkes historie verzameld, iengescand, gerubriceerd , gesorteerd en veilig bewaord. Daorvör zien wïj hum postuum nog duuzendmaol da.nk verschuldigd. De mèèste van de foto’s kreeg Karel ângeleverd uut de privé verzaamelinge van alle Ex-Hoogheden en hun femielies. Nao ’t hingaon van Karel, hébbe wïj mit veul da.nk èn zien femilie de verzameling aover mugge neeme.

De “Prinsekoets” van Prins Teun 1, ien 1947

En ömdat wïj ’t ien dizze tied nów èèges ôk wat minder druk hân, hebbe we de gelegenheid gepakt, öm dit unieke materiaal nów vör iedereen toegankelek te maake. Dus, hédde efkes niks te doe.n, nim dan ’s enne digitale duik ien ’t verleeje van ’t Bombakkes. Veul plezier!

Ienschrieving Bombakkes Bollebooze Geopend!

Ien pléts van d’n Optocht, organiseert ’t Bombakkes op zondag 14 fibbrewaori de “Bombakkes Bollebooze”. Un (deels) online spel waor ge lekker thuus, mit ówwen huusha.ld, ân mit kunt doe.n.

Vanaf nów is de ienschrieving geopend en ’t ko.st helemaol niks!

Hier viende alle ienformaasie mit ’t deelnaame reglement en ’t ânmeldformelier. De uuterste datum van ienschrieving is zondag 7 fibbrewaori.

Agenda