Dees tekst stét ien ’t Drääjboek van ’t Bombakkes bïj het hoofdstuk Vorst. Dit is natuurlijk wel heel erg zwart/wit mar ien groote lijne is dit wel wat d’r wördt gevraogd van enne Vorst:

De Vorst is het hoofd van de Raad van Elf en voert het woord als de Raad van Elf als zodanig optreedt. De Vorst is presentator bij alle activiteiten van ’t Bombakkes. Hij zal toezien dat alles volgens afspraken verloopt en de leden van de Raad zonodig terechtwijzen. Hij ziet toe op een organisatorisch juist verloop van de festiviteiten. Daartoe zal in vele gevallen overleg met ZDH de Prins en zijn gevolg, de Adjudanten, de Schorriemorriemeester en de leden van de Raad, van groot belang zijn.

In het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Vorst de Raad van Elf en hij zal daar de belangen van de leden van de Raad behartigen. Hij dient tevens zorg te hebben voor de belangen van de Dansmarietjes.

De vorst ziet toe op een goede presentatie naar het publiek van ZDH de Prins de Raad van Elf en de Dansmarietjes, zowel als geheel, als per persoon afzonderlijk.Hij dient te blijven zorgen voor “leven in de brouwerij” en activiteiten en goede ideeen van leden van de Raad positief te benaderen en te stimuleren. Zonodig ziet hij uit naar nieuwe, liefst jongere, raadsleden, zodat de Raad op volle sterkte blijft en niet zal vergrijzen.

’t Is en intensief bântje, wat bïj iedere aktiviteit wer vörbereiding vraogt. Ge mot namelijk oppasse, dat ge nie op de automatische piloot gôt werreke, want dan is de uutdaging gáw weg. Iets wat natuurlijk veurop stét, is het presentiere van ’t Bombakkes en ien het bizonder de Prins. Het gezegde:

“WEET WAT JE ZEGT, MAAR ZEG NIET ALLES WAT JE WEET”

is daorbïj ennen heel belangrijke leidraod.
Tot nów toe zien d’r ien de geschiedenis van ’t Bombakkes neege Vorste gewèst, en de tiende is nów aktief: