Wïj kie.ke mit veul voldoening én plezier trug op ’t Vastelaovesseizoen 2016-2017 en wille iedereen die daor op wat vun manier dan ôk ân hét bïjgedraage heel hartelek da.nke. ’t Was en seizoen öm nooit te vergèète!

De foto’s ien dit filmke gèève en mój aoverzicht. Mit da.nk en alle fotografen.

Trugblik seizoen 2016-2017