Bizonder gröts kunne wïj me.lde dat vanmé.rge enne Bombakkes Officier en enne Bombakkes Ridder ôk dör ziene Majesteit de Könning geridderd zien: Officier Theo

Gartsen en Ridder Albert van Megen wiere allebei benoemd tot Lid ien de Orde van Oranje Nassau. Extra mój was ’t, dat ôk Thei zien lieve vrouw Gonnie dezelfde kunninkleke onderscheiding kreeg opgespe.ld.

Theo, Gonnie en Albert, naames Prins Peter, Prinses Ester en heel ’t Bombakkes van harte gefilliciteerd mit dees dik verdiende onderscheiding!

Ridder Albert van Megen: Lid ien de Orde van Oranje Nassau
Theo en Gonnie Gartsen, allebei Lid ien de Orde van Oranje Nassau
Officier en Ridder geridderd!