En e.cht sprookjeshuwelek vanmiddag op ‘t Stadhuus. O.nze Prins is nów getrówd mit zien Prinses!
Ankie, Stefan en Gies, profiesjat en heel veul geluk saame!!

Sprookjeshuwelek!