Afgeloope vrïjdag, 18 juni, was de jaorvergadering van ’t Bombakkes. Vör ’t örst ien lange tied kosse we wér ’s fysiek vergadere, al was ’t nog mit bepe.rkinge. Ien de zaol van Pica Mare kos genoeg afstand geha.lde worre en dat was gelukkig nie moeilek want ’t was we.rm zat.

De nïjje raodsleeje mit hun vrollie, mit de versiersele, uuteraard alleen mar öm efkes te passe. V.l.n.r.: Patrick en Nienke, Mark en Iska, Martijn en Fabienne en Frank en Susan,

Mar de vergadering was öm un a.ndere reeje heel bizonder: Vörzitter Marco kôs mar liefst vier nïjje leeje van de Raod van Elf wélkom hiete: Vanaf 11 novémber zulle Patrick Lamers, Mark Daemen, Martijn Wilbers en Frank van Ginkel officieel de steek en versiersele van ’t Bombakkes mugge draage. Wïj wi.nse ze, saame mit hun vrollie Nienke, Iska, Fabienne en Susan heel veul schik en suukses bïj o.ns mójje clup.

De kersverse Vorst Geert pé.st vör ’t örst ’t witte jé.ske

Nao de begroeting was ’t tied vör de officiële Vorsteleke aoverdracht. Mit de vastelaovend was al bekend gemâkt dat Geert Spikmans Vorst Maarten zów gaon opvolge, dat mos alleen nog efkes bekrachtigd worre.
Maarten beda.nkte, saame mit Birgit iedereen vör de veule mójje jaore en gaf nog ’s ân wat ie allemaol wel en nie zów gaon misse. Daornao wier ’t “Vorstendom” simbolies aovergedraage dör ’t aoverhandige van ’t Vorstekoffer én natuurlek de witte jas waorien we Geert ien vastelaovendseizoen zulle zien straole.

Daornao pakte Geert meteen ’t woord en wiere Maarten en Birgit nog ’s uutgebreid bedankt vör alles wat ze vör ’t Bombakkes hébbe gedaon. D’r waare mojje kedoos én ze wiere toegezonge mit un prachtig afscheidslied.
Nao afloop was wier d’r nog efkes gezellig naogeborreld, mar óm tien uur was ’t gedaon, want nog steeds corona….

Vier nïjje raodsleeje en unne nïjje Vorst