Bizonder gröts kunne wïj me.lde dat vanmé.rge Bombakkes Officier Michiel Ponjee naames ziene Majesteit de Könning dör Burgemèèster de Könning benoemd is tot Lid ien de Orde van Oranje Nassau. 

Dit mójje li.ntje kreeg Michiel opgespe.ld vör zien groote verdienste vör de Génnepse gemeenschap. O.a. bïj Summmertime, Stichting Evenementen Gennep, de Kienderboerderij, Buurtvereniging de Loodsstraot hét hïj jaorelang veul vrïjwilligerswe.rk verricht.

Mar wïj eere hum, saame mit zien lieftaligge vrów Ria, vöral vanwèège zien uutzonderleke verdienste vör ’t Bombakkes, de Mé.rtzitting en de Génnepse Vastelaovend. 

Michiel en Ria, naames Prins Stef, Prinsés Dyantha en heel ’t Bombakkes van harte gefilliciteerd mit dees dik verdiende onderscheiding!

 

Officier Michiel geridderd