Cornel Gartsen geridderd en Maarten Daniëls onderscheiden.

afgeloope zaoterdag mit de zitting wiere d’r twee mi.nse ien ’t zûnneke gezét. Cornel Gartsen wier op zien fieftigste verjördag geridderd dör ’t Bombakkes. Tot zien èège verrassing kreeg hïj dees benoeming ovverhandigd dör Prins Ivo d’n örste. Middels dees benoeming treed hij toe tot de Sénaat van ’t Bombakkes. Cornel is genne man öm ien de belangstelling te staon. ‘T liefst stét ie a.chter ien de zaol öm de knoppe te bedie.ne. Maar nów mós ie toch ekkes ien de spotlights. Cornel stèkt heel veul uren ien de vastelaovend mit ’t verzörrege van microfoons en muziek. Ge klopt nooit tevvergèèfs án. Dees titel kömt hum dan ôk zonder meer toe.

Mit die eggeste zitting kwam ôk ’t bestuur van de SLV (Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge) ekkes langs ien de persoon van President Bart Maes en penningmèèster Bart Faassen. Vör Maarten Daniëls hadden ze un orde van verdienste bïj zich. Dees orde kriegt Maarten vör zien ellef jaorig vorstschap van ’t Bombakkes en daorbïj ’t uutdraage van de Limburgse vastelaovend ien de provincie en mitname ien Génnep.

Names ’t Bombakkes feliciteere wïj dees twee mi.nse die ieder op hun èège terrein hun spoore verdient hebben ien de Génnepse vastelaovend. Mit Cornel en mit Maarten zal ’t d’r altied blie.ve krölle

Ien ’t zûnneke gezét