Stadskommitee wint Lallebal!

DSC_6336
De winnaars: ’t Stadskommitee

’t Örste Lallebal is gewonne dör de jonges van ’t Stadskommitee. Twan Basten en Marcel en Geert Spikmans ginge nao enne mójje en gezellige aovend mit de “Moel-Moel” wisseltrofee naor huus. Hun liedje “Wïj viere Vastelaovend” kreeg van de jury de mèè.ste pu.nte.

Twedde wiere de “Veldwachters” mit “Van poekel tot teen” en de Ex-Prinsesse mo.chte de dérde pries ien ontvangst neeme vör hun liedje “’t Krult, ’t Krult ien Gennep”. 
(meer…)

Seizoen geopend!

Afgeloope vrïjdag, op d’n 11e van d’n 11e hebbe we ’t nïjje vastelaovesseizoen wér feestelek iengeluid. Nao de mójje openingsmis ien de Martinuskerk, opgeluusterd dör o.ns joekskepélle en vocal group “Goldies”, was ’t en Prins Barend d’n Örste öm op ’t bordes van o.ns 399 jaor a.lde Stadhuus ’t seizoen offiesjeel vör geopend te verklaore. De steeke wiere opgezet en onder de kla.nke van ’t Génneps volkslied wier de vlag van de gezaameleke Génnepse vasteloavesvereniging ien top geheese. (meer…)

Officier Ernst geridderd

Officier Ernst Lamers
Officier Ernst Lamers

Vanmiddag, nao afloop van ’t jubileum concért van “zien” Vocaal, is o.nze Officier Ernst Lamers benoemd tot Lid ien de orde van Oranje Nassau. Burgemèèster de Koning had de eer öm hum names dén andere Kunning de versiersele op te spe.lde.

Ernst hét heel veul verdienste vör de Génnepse kunst en (meziek-)cultuur. Hïj hét (mit) en de wie.g gestaon van tal van eveneme.nte die nów nog steeds ien Génnep op de kaort staon: De Revue, Summmertime, de Mé.rtzitting, ze hadde d’r zonder zien ienbreng nie zo bïjgestaon as ze nów duun. En natuurlek hét ie zien Génneps Vocaal Ensemble de afgeloope jaore tot groote högtes weete te stuuwe. ’t Concert van afgeloope middag was daor nog ’s ’t bewie.s van.

Kortöm, wïj zien gröts op o.nze Officier en fillisiteere hum mit dees dik verdiende onderscheiding. Natuurlek ôk en proficiat vör Maria en de rest van de femilie.

Lie.ntje vör opper-Ordekommissaaris Thei van Rens

Thei van Rens mit twee lie.ntjes
Thei van Rens mit twee lie.ntjes

Gistere kreege wïj ’t mójje bericht dat ’t o.nze Kunning Willem Alexander hét behaagd öm Thei van Rens te benoeme tot Lid ien de Orde van Oranje Nassau. Thei hét heel veul verdienste vör de Génnepse gemeenschap. Bïj ’t Bombakkes kénne wïj ‘m as de “opper-ordekommissaris”. De klup van ordekommissaarisse hét afgeloope vastelaovend nog ’t offisjeel 2×11 jaorig bestaond gevierd, onder ’t vörzitterschap van Thei.

Dees kunninkleke onderscheiding was natuurlek en extra fillisitaasie wérd, en daoröm is o.nzen èège Hoogheid, Prins Barend, gistere nog efkes bïj Thei op bezuuk gewést en hét ‘m nog en extra prinselek lie.ntje opgeprikt.

Thei, naames iedereen bïj ’t Bombakkes, van harte profiesjat mit dees benoeming!