Niersjaorsduik 2018 bïj de nïjje vlonder

Op 1 jannewaori 2018 zal de jaorlekse Niersjaorsduik nie pléts viende a.chter de Martinuskerk, mar ân de nïjje vlonder bïj de Niersbrug, achter de Génneper meule.

Om 11 minute ovver 2 zal de warming up pléts viende, waornao alle pri.nse uut de Gemeente Gennep, met o.nze èège Prins Peter 1e veurop, as örste ’t waoter ienspringe.
Wilde gïj ôk ’t nïjje jaor fris beginnen, kom dan naor de nïje vlonder.

Ânme.lde gè.r veuraf  via de site: www.niersjaarsduik.nl, dan weete we hoeveul soep we motte bestélle.

Vör alle deelnemers is d’r nao de sprong en  kom èèrtesoep, en Unox muts en en ândi.nke ân de sprong! ’t Publiek kan vör 1 euro soep, koffie of chocomel krie.ge. Toeschówwers kunne de springers te bekie.ke vanaf de Niersbrug, vanaf de trap naor de vlonder of natuurlijk gewoon op de vlonder.
Het belaoft wèr en mój spektakel te worre, dus kom springe of kieke op nïjjaorsdag 2018!!!

Plukkertje

Een plukkertje i.v.m. het overlijden van Deken Huisman, een markant inwoner van Gennep en een geacht lid van de Senaat van ‘t Bombakkes.

Geschreven door Martien Janssen (lid van de Senaat van ’t Bombakkes)

 

Deken Huisman

Slingerend op de fiets door de bleke najaarszon zag je hem gaan..
Zijn ogen turen door de grote bril, en zijn pet op z’n hoofd…

Zijn geloof was zijn kompas, zijn geloof was rotsvast en zijn kompas had hij nodig,
hij zag de geestelijke waardes, maar niet het wereldlijk verkeer…

Onaantastbaar manoeuvreerde  hij door het verkeer, beschermd door God, want hij was op weg voor hem..
Een bijzondere man heeft woensdagavond bij God aan de hemelpoort aangeklopt en gezegd, ..ik ben er…

Bedankt, fijn dat je er was…

 

Foto: Gelderlander

Moel-Moel trofee vör Jong Nederland

DSC_4708’t Twédde Lallebal van ’t Bombakkes is verrassend gewonne dör Jong Nederland. Dees debuterende deelnemers waare mit hun sté.rk gezonge “Wïj telle af” de favoriet van de jury. De twédde pléts was vör de Waggelaars mit “Dan nimde nog en lekker frietje met” en de derde pries ging naor C.C. de létste Drup mit hun liedje “Lekker gaon feeste”.  De thema-pries was vör Wa Vlotter mit “Wïj gaon d’r ân”.

(meer…)

Enne mi.ns mit en groot vastelaoveshart is nie mer

Dees foto van Dèèke Huisman, mit Ridder-schuitje, is afgeloope zaoterdag op d’n 11e van d’n 11e nog gemakt.

Verdrie.tig mar ôk dankbaar vör wat hïj vör Gennep en ’t Bombakkes hét betèèkend, hebbe wïj kennis genoome van ’t hingaon van o.nze Ere-dèèke, Ere-kanunnik en Ridder Everard Huisman. Hij was 93 jaor. As pastoor-dèèke was híj meer dan 3×11 jaor enne gè.r geziene ga.st bïj o.ns aktiviteite. Vanaf ’t begin dat hïj Dèèke was ien Gennep, hét hïj ân o.nzen optocht mit gedaon. Ôk bïj de a.ndere aktiviteite was hïj duk enweezig en de jaorlekse resépsie van de Prins sloeg hïj nooit aover. Hïj had naames o.ns ôk a.ltied en directe lijn mit St. Clara, bïj wie hïj, vör en par wo.rste, mój wèèr vör o.ns aktiviteite kos reegele.

Mit Dèèke Huisman is enne mi.ns mit en groot vastelaoveshart hingegegaon. Wïj zulle zien wiesheid en spitsvondige humor gaon misse.

Meneer d’n Dèèke, rust za.cht.