Öm 19.11u. was ’t wér tied vör heel vastelaovend vierend Génnep öm de steeke op te zette. Nao dit officiele moment werd de vastelaovend letterlijk afgetrap dör de Raod van Elf. Op de klanke van DJ Hans ontstond er een knalfeest. Al gauw stond de örste artiest van de aovend klaor, De Toddezèk.

Rond 20.00u kwam vorst Geert de bühne op en we werke toe naor ’t uutkômme van de jubileumprins. ’t Ding kwam ’t podium op en d’r wier afgeteld vanaf 11. Maar o.nder ’t ding was gènne prins te bekenne. Geert zet dat iedereen zich öm mot drejje en daor stét hij dan Jubileumprins Joris d’n örste! Vanaf een bomvolle mé.rt klonk het gejuich vör de nïjje prins.

Hij mos snel naor ’t podium waor hij saame mit zien prinses Nikki nog verder kon feeste. Hiernao volgende ’t vörlèèze van de proclamatie.

Nao dizze officiele plichtplegingen stond FEM alwér klaor öm d’rvör te zörge dat ’t feest wér goe.d verder kos gaon. Mar ôk Pruuf Mar en W-Dreej zörgde ervör dat de mé.rt op zien kop stond.

Al mit al wér ’n geweldige aovend en unne geweldige start van o.ns jubileumjaor. Wïj zien d’r klaor vör en hebbe d’r zin ien. Wïj haope óllie allemôl te zien op al o.ns andere activiteite ien novémber en de rest van ’t seizoen.

Dit jaor zal ’t er saame mit Prins Joris en Prinses Nikki wér mundig gaon krölle ien Génnep!

D’n Aftrap mit jubileumprins Joris d’n örste en prinses Nikki!