Zaoterdag 26 november hebbe wïj een geweldige dag belééft ien ons stedje Génnep! Frans Theunisz wier die dag geëerd met ’t uutreiken van de Gouden Narrenkap.

Frans Theunisz ontvangt de Gouden Narrenkap van Bart Maes (President SLV).

De dag begos op ’t gemééntekantoor, hier wier ’t bestuur, genodigden en de 17 lidverenigingen van de SLV ontvangen dör ’t Bombakkes. Vorst Geert oopent de dag mit ’n mojje toespraak ovver hoe vastelaovend o.ns verbiend.

Hiernao hebbe wïj nog 4 andere locaties ien Génnep ângedaon. ’t Stadhuus op de pittoreske Mé.rt, de Martinuskerk, 4Events en we sloote af ien o.nze feesttent op de Groes. Alles was moj op loopafstand van mekaor en ’t was geweldig weer.

De deligasies van de clubs vör ’t Stadhuus nao ’t officiële ontvangst.

Ien de kerk wiere alle vorsten, ’t bestuur en de Laureaat onder de klanke van Harmonie Unitas et Fidelitas naor veurre begeleid. Saame mit ’t Genneps Vocaal Ensemble kleedde zij de middag muzikaal aan.

Hiernao zien we mit alle daggasten gaon ééte bïj 4Events de zaol was moj ângekleed vör ’t Molukse diner dör de Génneps Molukse gemeenschap geweldig geregeld het was heerlijk.

Öm 19.00u. ging de feesttent oope, de Gennepse mèè.nse en de èngesloote SLV-verenigingen zörgde dat de tent goe.d gevuld was en klaor was öm te starte ân de feestaovend. ’t Was één groot spektakel, de tent wier op zien kop gezet dör alle ènweezige en de artieste. We begonne mit de dansgarde, ze hebbe ’n geweldige dans uutgevoerd. Daornao de Ex-Hooghedenclub, ze hadden een Gennepse hitmedley ien elkaor gezet. Genneps Gemikste kwam hiernao mit verschillende Limburgse hits. Bjorn en Mieke, Hoondervel, Showband Töns & Promilaasj maake ’t compleet. Maar extra speciaal was dat Frans Theunisz èèges nog de bühne op ging! Schitterend dat zien goejje vriend Frans Croonenberg mit kwam zinge.

Frans Theunis & Frans Croonenberg saame op de bühne.

Al mit al ’n geweldige dag! Iedereen dit meugeluk het gemakt heel erg veul bedankt! Zonder alle vrijwilligers was het nooit gelukt öm ‘r zunne geweldige dag van te maake. Ôk veul dank dat we op alle locaties terecht kosse.

We hebbe laote zien dat de vastelaovend lééft ien Génnep.

Ien Génnep het ’t wér ummundig gekrölt! En ’t zal hier altied blieve krölle!

Iedereen bedankt!

De foto’s van dizze dag zien trug te viende ien ut spissjaale album. Mit da.nk ân fotograaf Jan Tomasila!

De Gouden Narrenkap