Nee, dit hét niks mit ’t örste ei van de ooievaars te maake én ’t is ôk gén reklame vör en bouwmé.rt. Dit is al én ânkondiging vör de zitting 2019 van ’t Bombakkes.

Wïj zien namelek op zuu.k naor deelnemers / artieste vör de zitting van 2019. Mit de deelnemers van afgeloope jaor(e) hébbe wïj besloote öm ’t programma van 2019 al vör kómmende zommer klaor te hébbe, zedat iedereen tied zat hét öm zich vör te bereide en wïj meer oefen-mome.nte hébbe öm toe te werke naor en zitting van hoog nivoo.

Wilde gïj gè.r mitdoe.n? Wilde gïj vera.ndering? Wilde iets nïjs laote zie.n? Gèè.f ów dan vör 1 mei 2018 op, zedat wïj ’t programma ien juni kunne prizzenteere.

Stuur en mailtje naor zitting@bombakkes.nl, mit ówwe naam, ów act en eventuweele mit-deelneemers. En act mug maximaal 20 minuute duure.

Let op: As ge ów opgèèft, is ’t nie meteen gegarandeert dat ge ôk mit kunt doe.n: D’n aovend mug nie te lang wérre én wïj wille ôk en afwisselend programma. As ’t nodig is, zulle wïj dus keuzes mótte maake.

We zien óllie opgaaves gè.r kómme!

De zitting kemissie.

 

 

Vroege vogel aksie!
Facebooktwitter