D’n zaoterdag nao d’n ellefde van d’n ellefde ister tradisie getrouw ’t openingsbal van alle carnavalsvereeniginge uut de Gemeente. Dit jaor lag de organisaasie hiervan bïj de Diepenkikkers uut de Milsbèk.   Dizze gezellige aovend wier natuurlik vurgegaon dur alle Prinse uut de gemeente, mit hun Prinsesse. Op dizzen aovend wurd ok altied bekend gemakt wie zich de man of vrow van ’t Jaor mug noeme. Dit jaor wiere dat heel veul vrollie en kè.ls!

De Diepenkikkers hadde gemeend dat ’t de beurt was an de Suukerruuve um dizze titel te mugge draage. Én groep meense die d’r altied bïj zien as ’t um gezelligheid en muziek maake gèt.  Al veule jaore staon zïj hiervur garant.  Dur t jaor hin zien ze wel bekend as “de Bergklanken”, mar vanaf d’n ellefde van d’n ellefde wies Aswoensdag zien ’t de Suukkerruuve. Of ’t now gèt um ’n feesje bïj iemand thuus, of hun jaorliks “ekkes knalle”, altied weete ze de sfeer tot ’n hoogtepu.nt te brenge.  En dat gebeurde natuurlik op op ’t openingsbal ien de Milsbèk.

Vrollie en kè.ls van de Suukerruuve, Profisijat mit dizze titel!

Sara

Facebooktwitter