Prins Peter d’n Örste:

Lèèftied:
3×11+3  (01 april 1980)  Gebaore (en das génne mop) en getoo.ge as bessembiender ien Siebengewald

Zoon van:
Kobus Lourensen uut Grave en Mieke “de Kuuk” uut Siebengewald

Woonend:
Op de Logterheuvel ien de Gennepse Hei

We.rk:
Werkzaam op de administraasie ien de Penitentiaire Inrichting Grave

Hobbies:
Ik slaoij gèr een belleke biij TVG mit de tennismaote en drink dan ok een glèske bier
Dit jaor 1×11 jaor lid van de Coloradokevers, de letste jaore as vörzitter
Trouw lid van Robby’s Stube
Toneelmèèster bij de Vrollie en Kèlszitting
Fanatieke supporter van PSV saame mit Devin
Nie te vergèète voetballe kieke van oo.nze kiender

Burgerlijke staot:
Op carnavalsmaondag 27 februari zie ik 11+1,5 jaor getrouwd mit mien Prinses Ester

 

Prins Peter en Prinsés Ester mit hun kiender Devin en Dané

Prinses Ester:

Lèèftied:
3×11 +4 joar (5 september 1979) gebore ien het Wortelpinnenrieken getoo.ge ien Gennep

Dochter van:
Ex prins Tonny en Ex Prinses Erna Franken

Woonend:
Bïj de Prins

We.rk:
Bïj Franken Transport op de administraasie

Hobbies:
Al 25 jaor lid van Dansgarde Bombakkes, de lètste 15 jaor als Leidster
Tennissen bij TVG
Penningmeester bij de Coloradokevers (dit joar 11 jaor)
Voetbal kieke bïj de blaa.ge

Burgerlijke staot:
Al nét ze lang getrówd mit Prins Peter

 

Kiender:

Devin

Lèèftied:

1×11 jaor (6 augustus 2005), gebaore ien ’t ziekehuus van Boxmèr

Schôl:
Groep 11-3 van basisschôl de Ratel ien Gennep Zuid

Hobbies:
Keeper bïj de D1 vanVitesse’08
Supporter van PSV
Saame mit vriendjes voetballe en plééj-stéésjene

Dané

Lèèftied:
11-3 jaor (22 mèrt 2008) ien ’t ziekehuus van Boxmèr

Schôl:
Groep 11-6 van basisschol de Ratel ien Gennep Zuid

Hobbies:
Voetballen biij de F1 van Vitesse ’08
Dansen biij dansgarde van Bombakkes
Zinge biij kinderkoor “de Muzieknootjes”
Afsprèè.ke mit vriendinnekes

Facebooktwitter