Ien verba.nd mit de toegankelekheid is onderstaond verhaal ien ’t Huilands:

Beste Carnavalsvrienden,

We zijn inmiddels het nieuwe carnavalsseizoen al goed begonnen. ’t Bombakkes is al weer een tijdje bezig met de voorbereidingen en uitvoering van de diverse carnavalsactiviteiten die nog volgen. Zo ook met de voorbereidingen voor de Optocht 2023 op 19 februari. Waarschijnlijk zijn ook bij jullie inmiddels de eerste ideeën geboren voor een mooie deelname. Wij rekenen dan ook weer op jullie deelname aan de optocht van zondag 19 februari.

Zoals vorig jaar start ook dit jaar de optocht weer om 13.30 uur vanaf de Markt.

Nadere mededelingen kunnen jullie lezen in de Bombakkeskrant of zullen te lezen zijn bij de mededelingen voor optocht 19 februari 2023, die jullie op woensdag vóór de optocht (15 feb) kunnen ophalen bij de Dragonder in Gennep.

Reglement en voorschriften
Bij het inschrijfformulier is ook het optochtreglement toegevoegd. Lees dit reglement zorgvuldig en handel ernaar zoals is aangegeven. Dit reglement, alsmede de aanwijzingen van politie, verkeersregelaars en/of Ordecommissarissen dienen strikt opgevolgd te worden

Wagenbouwers
In deze weken vooraf aan de Optocht kunnen ordecommissarissen u bezoeken op het adres waar de wagen wordt opgebouwd. Hiermee komen wij tegemoet aan de vele opmerkingen gedaan in de laatste jaren. Van belang wordt geacht dat ’t Bombakkes ook ziet welke moeite er wordt gedaan om een mooie wagen te bouwen.

Verzekeringsvoorwaarden
’t Bombakkes heeft voor te houden Optochten een WA verzekering afgesloten.
Echter elke deelnemer is zelf ook verplicht om ook voldoende verzekerd te zijn.
Dit geldt zeker voor deelnemende wagenbouwers c.q. chauffeur van de wagen. De chauffeur moet een geldig rijbewijs voor het betreffende voertuig hebben en toonbaar bij zich dragen. Door deel te nemen en zich bij de Optochtcommissie te hebben ingeschreven zijn deelnemers zich bewust van bovenstaande alinea. Veldsink Adviesgroep (Spoorstraat 121, 6591GS, telefoon 0485-361623 te Gennep) biedt wagendeelnemers een verzekering aan welke speciaal voor optochten is ontwikkeld

OPTOCHT – PRIJZENGELD (belangrijk voor alle deelnemers!!!)
De Optochtcommissie heeft ook dit jaar sponsoren bereid gevonden een bijdrage te leveren aan de prijzenpot. Onze hartelijke dank aan hen.

De eerste plaats bij de enkelingen/paren,kleine loopgroepen, de grote wagens en de grote loopgroepen ontvangen een beker. De Wisselbeker wordt uitgereikt aan de hoogst scorende Grote Wagen of Grote Loopgroep. Hiermee sleept deze winnaar ook de Hoofdprijs in de wacht.

Let op: Onder kleine loopgroepen wordt verstaan:

  • Niet gemotoriseerde wagen om de kar te trekken 
  • Minder dan 11 personen 
  • Wagen plus kar maximaal 2m bij 3m 

Vragen, Suggesties, Opmerkingen???
Indien jullie tussentijds vragen hebben kunnen jullie deze stellen aan leden van de Optochtcommissie:
Deze betaat uit: Marcel van Schijndel, Pascal Nogarede, Jos Rikken, Juul Leushuis, Guus Noij, Stef Rutten, Patrick Lamers, Mark Daemen en Bas van den Ende (tel: 06-13733528). Tenslotte wensen wij jullie namens ‘t Bombakkes veel succes met de voorbereidingen en hopen dat na afloop weer terug kan worden gezien op een zeer geslaagde carnavalsoptocht.

Met vriendelijke groet,

namens de Optochtcommissie,

Bas van den Ende / Juul Leushuis
optocht@bombakkes.nl

Agenda