Ien verba.nd mit de toegankelekheid is onderstaond verhaal ien ’t Huilands:

Beste Carnavalsvrienden,

We zijn inmiddels het nieuwe carnavalsseizoen al goed begonnen. Het Prinsebal ligt nog vers in het geheugen en ’t Bombakkes is ook al weer een tijdje bezig met de voorbereidingen en uitvoering van de diverse carnavalsactiviteiten die nog volgen. Zo ook met de voorbereidingen voor de Optocht 2019 op 3 maart. Waarschijnlijk zijn ook bij jullie inmiddels de eerste ideeën geboren voor een mooie deelname. Wij rekenen dan ook weer op jullie deelname aan de optocht van zondag 3 maart.

Zoals vorig jaar start ook dit jaar de optocht weer om 13.30 uur vanaf de Markt.

Nadere mededelingen kunnen jullie lezen in de Bombakkeskrant of zullen te lezen zijn bij de mededelingen voor optocht 3 maart 2019, die wij in de week vóór de optocht bij het uitreiken van de startnummers aan jullie contactpersoon zullen overhandigen.

Inschrijven kan via dit formulier tot uiterlijk 24 februari 2019. (svp alle gegevens aanleveren. De uiterste datum van inschrijving is 24 februari 2019. Worden gegevens na deze datum ingeleverd kunnen deze niet meer op het strooiformulier worden geplaatst).

Reglement en voorschriften
Bij het inschrijfformulier is ook het optochtreglement toegevoegd. Lees dit reglement zorgvuldig en handel ernaar zoals is aangegeven. Dit reglement, alsmede de aanwijzingen van politie, verkeersregelaars en/of Ordecommissarissen dienen strikt opgevolgd te worden

Verzekeringsvoorwaarden
’t Bombakkes heeft voor te houden Optochten een WA verzekering afgesloten.
Echter elke deelnemer is zelf ook verplicht om ook voldoende verzekerd te zijn.
Dit geldt zeker voor deelnemende wagenbouwers c.q. chauffeur van de wagen. De chauffeur moet een geldig rijbewijs voor het betreffende voertuig hebben en toonbaar bij zich dragen. Door deel te nemen en zich bij de Optochtcommissie te hebben ingeschreven zijn deelnemers zich bewust van bovenstaande alinea. Veldsink-Van de Ven Adviesgroep (Spoorstraat 121, 6591GS, telefoon 0485-361623 te Gennep) biedt wagendeelnemers een verzekering aan welke speciaal voor optochten is ontwikkeld

Wagenbouwers
In deze weken vooraf aan de Optocht kunnen commissieleden, juryleden en / of ordecommissarissen u bezoeken op het adres waar de wagen wordt opgebouwd. Hiermee komen wij tegemoet aan de vele opmerkingen gedaan in de laatste jaren. Van belang wordt geacht dat ’t Bombakkes ook ziet welke moeite er wordt gedaan om een mooie wagen te bouwen.

OPTOCHT – PRIJZENGELD (belangrijk voor alle deelnemers!!!
De Optochtcommissie heeft ook dit jaar sponsoren bereid gevonden een bijdrage te leveren aan de prijzenpot. Onze hartelijke dank aan hen. Deze sponsoren vindt u op het strooiformulier. De prijzen voor Optocht 2019 zijn de volgende:

 Grote loopgroepen
Grote wagens
Kleine groepen (tot 11 personen)Enkelingen/paren
Hoofdprijs1 x € 250,=1 x € 50,=1 x € 50,=
1e prijs3 x € 150,=2 x € 40,=1 x € 40,=
2e prijs3 x € 125,=2 x € 30,=1 x € 30,=
3e prijs3 x € 100,=3 x € 20,=1 x € 20,=
4e prijs5 x €  75,=  
5e prijs10 x € 50,=  

Totaalbedrag aan prijzen € 2640,= (36 prijswinnaars)

Daarnaast kunnen er ook nog aanmoedigingsprijzen uitgereikt worden. De eerste plaats bij de enkelingen/paren,kleine loopgroepen, de grote wagens en de groteloopgroepen ontvangen een beker. De Wisselbeker wordt uitgereikt aan de hoogst scorende Grote Wagen of Grote Loopgroep. Hiermee sleept deze winnaar ook de eervolle vermelding in de wacht.

Vragen, Suggesties, Opmerkingen???
Indien jullie tussentijds vragen hebben kunnen jullie deze stellen aan leden van de Optochtcommissie:
Deze bestaat uit de voorzitter Barend van der Venne (tel: 06-13508333) en de commissieleden Marcel van Schijndel (tel: 515271), Pascal Nogarede (518429), Jos Rikken, Juul Leushuis, Guus Noij en Bas van den Ende (tel: 06-13733528). Tenslotte wensen wij jullie namens ‘t Bombakkes veel succes met de voorbereidingen en hopen dat na afloop weer terug kan worden gezien op een zeer geslaagde carnavalsoptocht.

Met vriendelijke groet,

namens de Optochtcommissie,

Bas van den Ende / Guus Noij
optocht@bombakkes.nl

Facebooktwitter