(Vör de duidelekheid is onderstaonde ienformaasie ien ’t huilands)

Deelname aan het Bombakkes Bollebooze Spel 2021 betekent dat onderstaande informatie en regels bekend zijn bij de deelnemers en worden opgevolgd.

Algemeen

 • Bombakkes Bollebooze is een (deels) online spel waarbij binnen een bepaalde tijd in teamverband een aantal vragen en opdrachten moeten worden beantwoord en uitgevoerd.
 • De organisatie is in handen van de Génnepse Vastelaovendclup ’t Bombakkes.

Teams

 • Een team bestaat uit één of meerdere personen (geen maximum). Deze kunnen zich op meerdere locaties bevinden, echter dient per team één hoofdlocatie in Gennep aan de organisatie worden doorgegeven.
 • Op elke locatie mogen zich slechts die personen bevinden waarvoor dat volgens de geldende Covid-19 maatregelen toegestaan is.
 • Teams verklaren bij aanmelding uitdrukkelijk zich aan de geldende Covid-19 maatregelen te zullen houden.
 • De organisatie adviseert om vooral met huishoudens deel te nemen en daarmee het aantal verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Er zullen ook vragen en opdrachten zijn die door kinderen (vanaf ong. 8 jaar) kunnen worden uitgevoerd.

Aanmelding

 • Aanmelden kan helaas niet meer. De inschrijftermijn is verstreken

Het spel

 • Op de dag vóór de spelmiddag (zaterdag 13 februari) ontvangen alle deelnemers per e-mail een link (Zoom) en bijbehorende uitleg voor de online sessie. Deze sessie zal op zondag vanaf 15 minuten voor aanvang (13:45 uur) toegankelijk zijn.
 • Het spel start zondag 14 februari om 14:00 uur met een online presentatie (via Zoom dus) waarna alle deelnemers gelijktijdig een lijst met vragen en opdrachten en bijbehorende antwoordvellen op het verstrekte e-mail adres krijgen toegestuurd.
 • Men krijgt daarna tot uiterlijk 16:30 uur de tijd om de antwoordbladen ingevuld terug te sturen naar het e-mailadres bollebooze@bombakkes.nl . Dit kan door de bladen digitaal in te vullen of door ze uit te printen, met de hand in te vullen en in te scannen / fotograferen en daar na te mailen. Antwoordbladen die ná 16:30 binnenkomen worden niet meer in de beoordeling meegenomen.
 • Ook gedurende de looptijd van het spel kunnen er op een aantal vooraf kenbaar gemaakte momenten via de online-sessie extra opdrachten worden verstrekt.
 • Om 16:30 zal de spelmiddag worden afgesloten in de zoom-meeting.

Uitslag en prijsuitreiking

 • De ontvangen antwoorden worden door een jury van de organisatie beoordeeld. Niet ingevulde, slecht leesbare of niet eenduidige antwoorden leveren geen punten op. Ook worden punten toegekend voor de ingezonden “speciale opdrachten”.
 • Het team met uiteindelijk de meeste punten zal de winnaar zijn van de Bombakkes Bollebooze 2021.  Dit team ontvangt de Bombakkes Bollebooze Bokaal.
 • Voor de beste teams zijn diverse prijzen beschikbaar gesteld door onze sponsoren.
 • De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.
 • De uitslag wordt bekend gemaakt in een online-sessie (via Zoom) op Dinsdagavond 16 februari vanaf 20:00 uur. Tijdens deze sessie zullen ook de meest opvallende antwoorden en inzendingen van speciale opdrachten worden getoond.
 • Na afloop van de prijsuitreiking zal dit Corona Vastelaovend seizoen worden afgesloten met een virtuele popverbranding en het “steek afzetten” van de Prins en Raad van 11.

Privacy verklaring

 • Door akkoord te gaan met dit reglement gaat u ook akkoord met deze privacy verklaring.
 • De persoonsgegevens die u opgeeft bij de inschrijving zullen enkel en alleen gebruikt worden voor registratie en correspondentie aangaande de Bombakkes Bollebooze.
 • U geeft bij aanmelding ook toestemming dat het door uw team verstrekte beeldmateriaal (evt. foto’s en filmpjes) gebruikt en getoond mogen worden tijdens de spel-middag, de uitslagen avond en nadien voor promotie doeleinden.

Tot slot

 • Als zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 • Tegen beslissingen van organisatie / jury is geen beroep mogelijk
 • Deelname aan Bombakkes Bollebooze is geheel op eigen risico

Contact

Vragen en / of opmerkingen? Mail dan daar bollebooze@bombakkes.nl