Beej oons tuus proaten ze plat,
mor as ge en bie.s het, ziede zat.
Goe.d geroaje ik koom van “De Ho.rst”,
en on ut eind van enne mik, dor zit en ko.rst.
As ge veul gaald  het, ziede oonder de panne,
enne ruun wird duk vur de kor gespanne.
En kald biereke is goe.d vur de do.rst,
nor ut sla.gten draaide oons moed de wo.rst.
Wort ut duuster ovverdag ,dan komme dur boeje,
mor de knoei ien dun hof ,blieft altied groeje.
De vasteloavund klub hiet hier “Net Aecht”,
mor wette  geej ok wa da now is “ut gevraegt”?
Ien ut vroejoar get ut ys oan ut dui.jen,
met posse  doen ze beej oons de klokke lui.jen.
En zog duut zich on enne poal schoere,
as ut sommers duuster wordt, gift et schoere.
Weej schreve vroeger  mit de krunjespen,
en piepers rä.pen din we ien de ben.
Grötvod en Grötmoed lie.pen altied op de sloffe,
de meense achter de poal noeme zeej de moffe.
En wietsig joong dernje is en “Totebael”
mor wette geej ok wa da is “enne drael” ?
As ge oangescho.ten ziet,hedde en “smilje”,
en on en schup en on enne gä.vel zit en stilje.
Smaans voeren we de hoane en de tuuten,
en ut klien joonk mikt al heel vroeg vutuuten.
De verman wond ien de  buurt van ut vear,
mor wette geej ok was is en “bliende mear “?
As ien de haarfst de wiend duut huuule,
gon we nor binne um te schuule.
Vroeger kochte weej ut mael ien en tuutje,
en en kusje noemde weej en “snuutje”
En kort gebed en en groot stuk woa.rst,
ist nie vur de honger dan wel vur de do.rst.
Kunde geej niks maeke van al dees kwats beej een,
bael geruist ien Gennep ,vijf een zeuve zeuve  twee een !

Vasteloavund 2016.

Jan van de Plakse Gerrit.

Facebooktwitter