207 gans eete
V.l.n.r.: Bertus, Dèèke Huisman, Michiel, Geert, Toon en Pastoor Bouman

Ieder jaor had den dèèke ien zien preek ien de openingsmis d’r ôvver dat ut ien sommige delen van Duitsland tradisie is um ien november en dissember Sankt Martinsgans te èète. Hej had dat al un par keer gedaon en hej zej dat jut verèkkes lekker was. Bertus van As, dèn wel van lekker èète hèlt, sprak den dèèke d’r op èn en dat ie op un uutnodiging zat te waachte. Ien 2003 wier Bertus dör den dèèke genöjt en saame ginge ze ga.ns èète bej de Santwirt ien Pfalzdorf. Ze vo.nde ut allebej lekker en besloote wier um d’r meteen mar un tradisie van te maake. Den dèèke zow betaole ien de onève jaore en Bertus ien de ève. Dat is tot op den dag van vandaag zo gebleeve. Ien 2010 wier ’t Bombakkes dör den dèèke genöjt um ga.ns te gaon èète bej de Santwirt.

De ga.ns
De ga.ns

 

Ok dat mos un tradisie gaon worre. Afgeloope dissember hèbbe  den dèèke, pestoor Boumans, twee  ex-prinse, un officier en un erelid van ’t Bombakkes geprebierd un die tradisie ien eere te ha.lde. Ik èges viend ut heel lekker en heb ien november en dissember drie keer ga.ns gegèète. IK kan ut iedereen ènraojje!

Flitser

Facebooktwitter