Nog 77 daag wies o.ns 77 jaorig jubileumjaor van start gét. We beginne traditiegetrouw mit de oopening van de vastelaovend op d’n 11e van d’n 11e. Dit jaor gaon we dat wér doe.n mit D’n Aftrap op de mé.rt ien Génnep.

D’n Aftrap zal vör de twèdde keer georganizeerd worre. We hebbe d’r lang op motte wa.chte… mar ’t wa.chte zal beloond worre mit ’n goe.d gevulde aovend. We hebbe verschillende artieste die vör óllie kômme optreeje, maar wat nïjj zal zien dit jaor is dat o.nze Jubileumprins bekend gemakt zal worre op de mé.rt tijdens D’n Aftrap. Dit ömdat we op ’t moment Prinsloos dör ’t leeve gaon en zo kunne we o.ns jubileumjaor natuurlijk nie beginne.

Wïj haope dat gillie d’r net zöveul zin ien hebbe as wïj. ’t Terrein zal op vrijdag 11 november vanaf 18.00u geoopend zien, dan kunne we öm 19.11u. de vastelaovend mit zien alle gaon aftrappen. Hieronder de poster mit de artieste en ziede e.cht benïjjd wie de prins zal worre zörg dat ge d’r dan op tied bïj ziet.

D’n Aftrap is ’n saamewerking van Hotel de Kroon, Café de Typhoon & ’t Bombakkes.

D’n Aftrap mit uutkomme van de Jubileumprins.

GAON!