Midden buute ’t seizoen is ’t altied unne moje tied öm ekkes terug te kie.ke naor de vastelaovend van ’t afgelope jaor, mar ’t is zeker zo belangriek öm vöruut te kieke naor wat d’r komme gèt. Nao de vaste agendapu.nte te hebbe afgewerkt gaon de anwezige uutmekaor ien gruupkes zitte óm nao te di.nke aover de toekomst van de liedjesaovend. De belangriekste konklusies uut ’t verslag viende hiero.nder:

  • Conclusies: er is steeds minder belangstelling voor en de uitslag heeft ook in het verleden geleidt tot veel discussie en onvrede. Sociale media heeft gezorgd voor een stroom aan negatieve reacties de afgelopen twee jaren aan het adres van commissie en bestuursleden. Het wedstrijd element willen we dan ook zoveel mogelijk afzwakken. Het uitgangspunt moet zijn: een gezellige avond!
  • Belangrijkste punten uit de discussie: er moet zeker nog een liedjesavond komen in welke vorm dan ook. Melodie moet ondergeschikt worden. Nadruk leggen op het Genneps dialect. Eventueel een thema of motto verbinden aan deze avond. Muziek zowel live als van een band. Wat betreft jurering.: door de deelnemers zoals vroeger, of door een applausmeter of gewoon weer de vakjury.
  • Daarnaast is er nog een idee om een liedje te maken met een aantal zangers en arrangeurs en muzikanten om een professionele band te maken. Bombakkes wil hierin ondersteunen.

Al mit al unne vruchtbare aovend. Vanuut dees vergadering wördt ’t lallebal gebaore. Un níje formule waorbij mitdoen belangrieker is dan winne.

De compaenen hebben un belangrieke stem binne ’t Bombakkes. Daoröm vienden we ’t belangriek dat d’r veul mi.nse omme op zunne aovend. Mar ok tijdens activiteite kunnen we mi.nse gebruuke om dinge op te bouwe of af te brééke mar ok ien de vörbereiding van dees activiteite kunne we mi.nse gebruuke. Hedde ienteresse laot dèt ekkes weete an o.ns. stuur un mééltje naor bestuur@bombakkes.nl of schiet o.ns ekkes an as ge o.ns tè.ge komt.

Want ge wèt ‘t: vastelaovend viere we same!

 

Facebooktwitter